Gotyckie, barokowe, szachulcowe, i ryglowe, zbudowane z drewna, cegły bądź wypełnione strukturą z gliny o otynkowane, tak różnorodne budowle sakralne możesz odkryć tylko na Pomorzu. Bogaty wystrój wnętrz, malowidła naścienne i niesamowite witraże dopełniają całości budowli.

Kościół pw. św. Jakuba w Kłodawie

Erygowana w 1283 roku parafia należy do najstarszych na Pomorzu.

Obecny kościół wzniesiono w latach 1733-1735 z fundacji opata klasztoru cysterskiego w Lądzie Antoniego Mikołaja Łukomskiego. W świątyni znajduje się barokowa tablica kamienna upamiętniająca fundatora kościoła, XVIII-wiecznego mecenasa sztuki, filozofa i królewskiego sekretarza.

Murowany budynek sakralny, usytuowany na wzniesieniu w centrum wsi, posiada dwuspadowy dach i kwadratową, oszalowaną wieżę z kopulastym hełmem i iglicą. Jego salowe wnętrze zdobi głównie barokowe wyposażenie: ambona z XVII w., chór muzyczny z fragmentem XVIII-wiecznej empory i pochodzącego z tego stulecia zabytkowa chrzcielnica. Trójbocznie zamknięte prezbiterium zdobi XVIII-wieczny ołtarz z obrazem patrona świątyni.

Obok kościoła przebiega również jeden ze szlaków pielgrzymich św. Jakuba, co potwierdza tablica ze znakiem charakterystycznej muszli pielgrzymiej, ustawiona przy kościele w roku 2013.