Dolina Kłodawy (rezerwat przyrody)

Rezerwat typu leśnego o powierzchni 10,36 ha. Położony jest 200 m na południe od wsi Kleszczewo w kierunku Trąbek Wielkich.

Obszar rezerwatu obejmuje część doliny rzecznej wraz z jej korytem – długość odcinka rzeki objętego ochroną wynosi 1,6 km. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie unikatowej roślinności leśnej przełomowego odcinka Rzeki Kłodawy oraz fragmentów wysoczyznowego lasu grądowego.

Rezerwat utworzono w 1999 r. Spotkać tu można gatunki objęte ścisłą ochroną m.in. kruszczyk szerokolistny, wawrzynek wilczełyko, żebrowiec górski, kopytnik pospolity, czerniec gronkowy, dzwonek szerokolistny, kokorycz pustą. Na terenie rezerwatu znajduje się wiele pomników przyrody.

Gatunki objęte ochroną ścisłą:

 • kruszczyk szerokolistny
 • tojad dzióbaty
 • wawrzynek wilczełyko

Gatunki górskie i podgórskie:

 • tojad dzióbaty
 • żebrowiec górski
 • przetacznik górski
 • świerząbek orzęsiony

Gatunki rzadkie dla regionu:

 • dzwonek pokrzywolistny
 • łuskiewnik różowy
 • perłówka jednokwiatowa
 • kokorycz pusta
 • rutewka okrągłolistna

W pobliżu

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi