Gotyckie, barokowe, szachulcowe, i ryglowe, zbudowane z drewna, cegły bądź wypełnione strukturą z gliny o otynkowane, tak różnorodne budowle sakralne możesz odkryć tylko na Pomorzu. Bogaty wystrój wnętrz, malowidła naścienne i niesamowite witraże dopełniają całości budowli.

Kościół pw. Św. Barbary w Gdańsku

Powstał w miejscu założonego w 1387 r. szpitala i kaplicy przyszpitalnej św. Barbary. W 1456 r. rozbudowana kaplica została podniesiona do rangi kościoła parafialnego.

Obiekt wielokrotnie niszczony przez pożary oraz wojska Stefana Batorego i napoleońskie był zawsze odbudowywany. Wznosząca się na wysokość czterdziestu metrów wieża została dobudowana do świątyni dopiero na początku XVII wieku. To właśnie w jej wnętrzu znajdują się trzy dzwony spiżowe, które zostały podarowane przez kapłanów diecezji magdeburskiej. W wyniku działań wojennych w 1945 roku zawaliły się ściany szczytowe, górna konstrukcja wieży oraz dach, a wraz z nim większość sklepień w północnych kaplicach i arkadach oddzielających nawy. Kościół został odbudowany dopiero w latach 1956- 1967. podczas rekonstrukcji rozebrano nawę boczną, przez co świątynia zmieniła swój wyjątkowy kształt rozpoznawalny na dawnych rycinach i obrazach. Wnętrze zostało wyposażone we współczesne elementy, którym towarzyszą zabytkowe rzeźby przekazane przez Muzeum Narodowe w Gdańsku. Podziwiając wnętrze zwróć koniecznie uwagę na nowoczesne witraże umieszczone od strony ulicy, które są dziełem Barbary Massalskiej.

Autor: B. Barski, GOT

Foto: R. Baranowski, Dep. Turystyki, UMWP