Gotyckie, barokowe, szachulcowe, i ryglowe, zbudowane z drewna, cegły bądź wypełnione strukturą z gliny o otynkowane, tak różnorodne budowle sakralne możesz odkryć tylko na Pomorzu. Bogaty wystrój wnętrz, malowidła naścienne i niesamowite witraże dopełniają całości budowli.

Kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej w Koźlinach

Koźliny to wieś położona w pobliżu Wisły, w gminie Suchy Dąb.

Początkowo były to dwie osady bądace własnością krzyżackiej komturii gdańskiej. Koesslin, założony w 1353r. i Jetlun, rozdzielone były Motławą, dopiero od XVIIw. stanowiły jeden organizm administracyjny.


Odwiedzając osadę warto wejść do kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej, który powstał w XIVw. W późniejszym czasie rozbudowany o nawę i wieżę frontową. Przechodząc przez wejście główne należy spojrzeć w górę, gdzie znajduje sie zabytkowy herb Gdańska z 1686r. Wewnątrz zachowało się w znacznym stopniu oryginalne wyposażenie. Szczególnie wartosciowe i cenne są przykłady gdańskiej snycerki oraz ambona wykonana z czarnego dębu z 1694r.


Foto: M.Bieliński, Dep. Turystyki,UMWP