Kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Krzywym Kole

Początkowo założono dwie osobne osady: Schoenewese i Friwalde, które dzięki nadaniu przywileju lokacyjnego przez Wielkiego Mistrza Krzyżackiego, stworzyły nową wieś Kriwakol (Krzywe Koło). Wiek XIX był nieprzychylny dla osady, panowała wówczas susza, po której nastąpiła wielka powódź. Wezbrane wody Motławy przerwały wały i zalały wieś. W połowie XIX w. osadę zamieszkiwało 233 katolików i 222 ewangelików oraz 5 mennonitów i 5 żydów.

Odwiedzając Krzywe Koło warto zajść do kościoła pw. Znalezienia Krzyża Świętego. Świątynia została wzniesiona w XIV w., a w XVII gruntownie przebudowana. Jest to jednonawowa budowla z dobudowaną w XVIII w. drewnianą wieżą zakończoną strzelistym hełmem oraz XIX- wieczną kaplicą południową. W murach kościoła znajdują sie kamienne kule armatnie, które są pamiątka po prowadzonych na tym terenie bitwach w czasie wojen szwedzkich. Nad wejściem do kruchty zauważyć można herb Gdańska umiejscowiony na tarczy owiniętej wieńcem z liści. Miasto Gdańsk było przez kilka wieków patronem parafii.

Wewnątrz świątyni zachowało się barokowe wyposażenie, w szczególności należy zwrócić uwagę na ołtarz główny, ambonę oraz organy. Wzrok przykuwają także bogato zdobione ławy z klęcznikami i stellami, w których zasiadali najzamożniejsi osadnicy z Holandii. Na zapleckach ław znajdują się obrazy ukazujące postać Jezusa wraz z 12 Apostołami. Na każdym obrazie, nad głową świętego, został umieszczony gmerk, czyli znak namalowany złotą farbą informujący o tym kto jest fundatorem miejsca oraz którego gospodarstwa jest własnością. Takie same znaki znajdują się na odrzwiach do ławek dla kobiet, które umieszczone są po przeciwnej stronie nawy.

Galeria

kosciol w krzywym kole
kosciol w krzywym kole
kosciol w krzywym kole 1
kosciol w krzywym kole 1
kosciol w krzywym kole 2
kosciol w krzywym kole 2
kosciol w krzywym kole 3
kosciol w krzywym kole 3
kosciol w krzywym kole 4
kosciol w krzywym kole 4
kosciol w krzywym kole 5
kosciol w krzywym kole 5

W pobliżu

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi