Pomorskie to raj dla miłośników wody. Wyróżnikiem regionu jest nie tylko Bałtyk, ale też niezliczone jeziora zlokalizowane głównie na terenie Kaszub i Kociewia. Któż z nas nie zna słynnej Szwajcarii Kaszubskiej, krainy zaliczanej do najpiękniejszych w kraju. Wąskie, kręte i długie akweny wypełniają tam rynny polodowcowe, tworząc niezwykłe malownicze krajobrazy (np.: jeziora Raduńskie, Ostrzyckie, Charzykowskie, Wdzydze, Gowidlińskie, Borzechowskie). Występują tu również unikalne i bardzo cenne przyrodniczo jeziora lobeliowe (obszar Borów Tucholskich, okolice Bytowa) oraz jeziora przybrzeżne (Łebsko, Gardno, Sarbsko). Pomorskie jeziora doskonale nadają się również do uprawiania żeglarstwa, o czym wie każdy amator tej wspaniałej dyscypliny. Liczne miejscowości posiadają dobrze rozbudowaną bazę turystyki wodnej, a do najpopularniejszych miejsc, gdzie można popływać łódką należą jeziora: Charzykowskie, Karsińskie, Raduńskie, Ostrzyckie, Jasień, Mausz, Kałębie, Żarnowieckie.

 

Jezioro Ostrowite

Jezioro Ostrowite

Powierzchnia tego jeziora wynosi 280,7 ha, a długość 3900 m. W najszerszym miejscu ma 1050 m, a głębokie jest na 43 m. Jezioro w całości znajduje się na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.

Jest największym i najgłębszym akwenem w Parku. Należy ono do mezotroficznych, sielawowych jezior. A ze względu na podział hydrobotaniczny należy do jezior ramienicowych. Są to jeziora niezbyt pospolite, charakteryzujące się wysoką czystością i zawartością wapnia. Występujący tu przedstawiciele rodzaju ramienic tworzą wspaniałe podwodne łąki.

W pobliżu tego jeziora swoje gniazda mają jedne z najrzadszych ptaków drapieżnych - orły bieliki i błotniaki stawowe. Zaobserwowano w tych okolicach również parę puchaczy. Gatunki te objęte są ochroną ścisłą i strefową (ochronie podlega nie tylko gatunek, ale i rewir jego występowania). Gniazda swe budują tutaj również trzciniaki i remizy. Jesienią zbierają się tu stada żurawi. Na tafli jeziora dostrzec można liczne ptactwo, a wśród nich tracha nurogęsiego. Samce tych ptaków mogą poszczycić się przepięknym ubarwieniem. Rozpoznać je można również po charakterystycznych czubach, który występuje zarówno u samców jak i u samic.

W przybrzeżnych trzcinach, w miesiącu marcu pojawia się tu bąk. Jest to duży ptak, ale nie łatwo go zobaczyć. O jego obecności świadczy donośny dźwięk przypominający odgłos wydawany przy dmuchaniu w pustą butelkę.

Wzdłuż wschodniej granicy jeziora przebiega szlak "Struga Siedmiu Jezior" (Charzykowy-Chojnice), którym można dotrzeć do tego urokliwego miejsca.

 

Źródło: Park Narodowy "Bory Tucholskie" szlakiem jezior

Foto: www.park.borytucholskie.info