Katolickie, protestanckie, menonickie, żydowskie czy prawosławne a także wojskowe. W płytach nagrobnych, epitafiach oraz mauzoleach zapisana jest burzliwa historia tej krainy.

Cmentarz mennonicki w Stogach Malborskich

Stogi to założona w 1562r. wieś na Żuławach Wielkich, która już 3 lata później została wydzierżawiona osadnikom holenderskim, mennonitom.

Mennonici to zwolennicy ruchu religijnego, będącego odłamem anabaptystów, który powstał na terenie Holandii w XVIw. W połowie XVIw. mennonici byli prześladowani, co skłoniło ich do emigracji, do innych państw europejskich. W tym czasie Polska należała do jednego z bardziej tolerancyjnych państw Europy, dlatego też mennonici chętnie się tu osiedlali. Zamieszkiwali oni w głównej mierze teren Zyław, gdzie na osuszonych i żyznych glebach trudnili się rolnictwem, budową kanałów wodnych oraz wiatraków holenderskich.

W 1820r. wieś zamieszkiwało 301 osób z czego aż 202 było wyznania mennonickiego, zaś w 2 połowie XIXw. Stogi zamieszkiwało 154 katolików i ewangelików oraz 176 mennonitów. Ze wzgledu na dużą liczebność osadników holenderskich w osadzie powstał Dom Modlitwy, a po dziś dzień zachował się cmentarz, założony ok połowy wieku XVIII.

Jest to jeden z najpiękniejszych cmentarzy mennonickich na Żuławach, w którym na powierzchni 2,6 ha zachowało się 260 obramowań grobów pojedyńczych, podwójnych oraz dziecięcych, a także 78 stel charakterystychnych dla kultury mennonickiej oraz innych w formie krzyży, tablic i tumb.

Spacerując po cmentarzu, warto zwrócić uwagę na znajdujący sie po prawej stronie od wejścia cippus Abrahama Regiera, starszego gminy, który zakończony jest urną. Wiekszość, znajdujacych się tu stelli zakończonych jest trójkątnym naczółkiem. Bogato zdobione w ornamenty symboliki chrześcijańskiej, które nawiązują do wiary, zmartwychwstania i życia wiecznego oraz elementy roślinne. Do dziś, z inskrypcji zmaieszczonych na płycie, możemy dowiedzieć sie wielu informacji o zmarłych oraz pełnionych przez nich funkcjach za życia, miejscu ich zamieszkania i liczebności rodziny. Na rewersie steli znajdował się wybrany cytat z Bibli bądź rymowanego epitafium.

Na końcu cmentarza umieszczonych zostało 5 stel pochodzących ze zlikwidowanego cmentarza w Lasowicach Wielkich.


Cippus jest to nagrobek w formie prostopadłościanu, często zwieńczony wazą lub urną, a czasem wysokim, zwężajacym sie ku górze obeliskiem.