Rzymianie, Goci i inne ludy przemierzały przed wiekami pomorskie. Pozostały po nich cmentarzyska i przedmioty odkrywane w ziemi.

Bursztynowa Góra

Bursztynowa Góra to rezerwat archeologiczny obejmujący wyeksploatowane wyrobisko dawnej odkrywkowej kopalnii bursztynu.

Eksploatowano tu złoża plejstoceńskie przetransportowane przez lądolód w formie kry glacjalnej. Kopalnia działała tu najprawdopodobniej od XVIII do początku XX wieku, choć część badaczy twierdzi, że początki wydobycia sięgają nawet X wieku. Do dziś zachowały się charakterystyczne doły w postaci lejów, największy z nich ma średnicę 40 metrów a głębokość 15.


Do rezerwatu można dojść oznakowaną ścieżką od parkingu w miejscowości Bąkowo, które znajduje się na trasie nr 221 Gdańsk-Kolbudy-Kościerzyna.


Podobne pozostałości po kopalni bursztynu znajdują się w lesie pomiędzy Sopotem a Gdyńskim osiedlem Karwiny.