"Zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym - ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi" - tak właśnie brzmi definicja rezerwatu, których w Pomorskim jest aż 134! Te niezwykle cenne obszary, to jeden z naszych wyróżników, który stanowi o wyjątkowości i atrakcyjności zwłaszcza pod względem krajobrazowym i turystycznym naszego regionu.

Zajęcze Wzgórze w Sopocie

Rezerwat przyrody "Zajęcze Wzgórze" leży na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w lasach położonych w granicach miasta Sopot.

Powstał w 1983 roku, obejmuje fragment lasu na zboczach krawędzi wysoczyzny morenowej, gdzie ochrania okazały starodrzew w zbiorowisku kwaśnej buczyny niżowej. Wiek najstarszych drzew, sosen, dębów i buków sięga 200 lat. Dzięki ograniczeniu ingerencji człowieka na terenie rezerwatu możliwa jest obserwacja naturalnego procesu samoczynnej przebudowy drzewostanu. Stare drzewa obumierają, przerwacają się i łamią, a w większych lukach pojawiają sie nowe pokolenia drzew. Z przyrodniczego punktu widzenia jest to najcenniejsze stadium rozwoju buczyny, cechujące się największą bioróżnorodnością - tak zwana faza rozpadu drzewostanu.

 

Na terenie rezerwatu zaobserwowano również duże wystepowanie roślin naczyniowych, z których znaczące częśćto gatunki rodzime, a 2 z nich objęte są ochroną gatunkową. Na szczególną uwagę zasługuje obecność jarzębu szwedzkiego (ochrona ścisła), który umieszczony jest w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Przy podstawach pni niektórych sosen od lata do jesieni wyrastają niekiedy owocniki szmaciaka gałęzistego. O wartości przyrodniczej rezerwatu świadczy też niedawno stwierdzone występowanie skrajnie rzadkich gatunków owadów o charakterze puszczańskim, których biologia związana jest z bardzo starymi i obumierającymi drzewami.

Jedyny rezerwat przyrody w Sopocie jest dobrym miejscem, aby odetchnąć i pospacerować na łonie natury, aby do niego dotrzeć należy poruszać się zielonym szlakiem turystyki piesej - Szlakiem Skarszewskim.

 

Foto: M. Bieliński - Dep. Turystyki UMWP