Gotyckie, barokowe, szachulcowe, i ryglowe, zbudowane z drewna, cegły bądź wypełnione strukturą z gliny o otynkowane, tak różnorodne budowle sakralne możesz odkryć tylko na Pomorzu. Bogaty wystrój wnętrz, malowidła naścienne i niesamowite witraże dopełniają całości budowli.

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Leśnie

Drewniane kościoły, w swej zewnętrznej formie, nie są tak majestatyczne jak murowane, lecz w ich wnętrzach odczuwa się atmosferę miejsca, które ma służyć skupieniu i modlitwie.

Kościół w Leśnie to jedna z najlepiej zachowanych drewnianych świątyń na Kaszubach. Wzniesiono go w latach 1634-1687. Według Kroniki Parafialnej fundatorką świątyni była królowa Maria Ludwika Gonzaga (żona dwóch polskich królów: Władysława IV i Jana II Kazimierza).W związku z tym od początków swego istnienia obiekt znajdował się pod patronatem królewskim.


Obecny wygląd świątyni jest wynikiem budowy kościoła w kilku etapach. Świątynia ma konstrukcję zrębową z drewna sosnowego. Wyróżnia ją wieża zwężająca się ku górze oraz charakterystyczna dla południowej Polski, izbica. Zarówno ściany wieży, jak też jej zwieńczenie pokryte są gontem. Dzwonnica liczy 32 metry wysokości i jest najwyższą w Polsce budowlą drewnianą. Jest ona starsza od kościoła gdyż początkowo była dzwonnicą wolnostojącą na terenie cmentarza.


Kościół w Leśnie ze względu na nietypowy styl architektoniczny, jak i zachowane zabytkowe wyposażenie jest niezwykle cennym zabytkiem drewnianej architektury sakralnej. Jest to jedyna trójnawowa pomorska świątynia drewniana. Główne wejście umieszczono w północnej ścianie, odstępując od tradycji sytuowania wejść w elewacji południowej lub zachodniej.


Na uwagę zasługuje barokowe wnętrze kościoła, a w szczególności klasycystyczna chrzcielnica z początku XIX w. i XVII wieczna barokowa Grupa Ukrzyżowania umiejscowiona na belce (Grupa Ukrzyżowania - w sztukach plastycznych przedstawienie ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, w asyście postaci biblijnych zgromadzonych pod krzyżem, najczęściej w formie rzeźby). Wyposażenie kościoła stanowią również 2 dzwony z 1902 roku i 1 z 1939 roku oraz wspaniałe organy i XVII wieczne ołtarze.


Pełen uroku, wpisany w krajobraz wsi, drewniany kościółek, w którego wnętrzu czas się zatrzymał jest obowiązkową atrakcją, którą trzeba odwiedzić będąc w Leśnie.


Autor: CIT Chojnice

Foto: R.Baranowski, Dep. Turystyki, UMWP