Bór Chrobotkowy (rezerwat przyrody)

Jest to rezerwat florystyczny o powierzchni 41,5 ha obejmujący obszar leśny. W ramach sieci Natura 2000 Bór Chrobotkowy zalicza się do specjalnego obszaru ochrony siedlisk.

Celem ochrony tego fragmentu lasu są siedliska boru sosnowego jako miejsca bytowania mchów i porostów. Występują tu m.in.: chrobotek alpejski i oskrzelka niwalna, której siedlisko na tym terenie jest najliczniejsze w Polsce niżowej. Chrobotek natomiast jest typowym gatunkiem dla wysokich gór. Na terenie rezerwatu stwierdzono łącznie występowanie około 70 gatunków porostów, w tym prawie 50 to gatunki naziemne.

Rezerwat położony jest w pobliżu linii kolejowej Chojnice-Kościerzyna, a najbliższa stacja PKP znajduje się w miejscowości Lubnia. Warto odwiedzić ten rezerwat wiosną lub latem. Wówczas najbardziej wyczuwa się zapach żywicy sosnowej unoszący się w ciepłym powietrzu.

W pobliżu

Odkryj

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi