Powiśle est un territoire partagé entre les voïvodies de Poméranie et de Cujavie-Poméranie, situé dans la vallée de la rivière Vistule Dolna sur sa rive droite. C’est une région à l'histoire intéressante et complexe, qui s’est retrouvée dans des pays différents en fonction des changements de frontières, ce dont elle porte encore les traces sur ses monuments.

La plus ancienne mention de ce lieu date de l’époque Prussienne, la région du Powiśle comportait alors deux territoires prussiens: la Pomésanie et la Pogésanie. Les prussiens ont été rayés de l’histoire par la force de l'épée et de la croix de l'Ordre des Chevaliers Teutonique. Ces derniers ont également laissés la plus forte empreinte sur l'histoire de la région La zone le long de la Vistule de Grudziądz jusqu’au lieu d’où s’écoule la rivière Nogat, est dominée par des châteaux médiévaux, vestiges des heures sombres de la christianisation forcée du territoire de la Prusse. Autrefois, ces châteaux étaient nombreux, quasiment un dans chaque ville, mais de nos jours ont subsistés seulement ceux de Kwidzyn et de Sztum. Le château du Chapitre de Pomésanie de Kwidzyn et sa cathédrale attenante, est l'une des forteresses médiévales les mieux conservées de Pologne. Basée sur la construction des châteaux teutoniques, il nous émerveille par sa simplicité et l'harmonie de ses proportions. 

Dans ses sous-sols reposent les dépouilles de trois grands maîtres de l'Ordre des Chevaliers Teutoniques. La forteresse de Sztum, résidence d'été du Grand Maître des Chevaliers, est le lieu d’organisation de foires et de tournois de chevaliers médiévaux.

 Le palais des Sierakowski à Waplewo Wielkie est plus récent. Résidence d’une famille célèbre de Poméranie, il fut l'un des lieux de sauvegarde de la culture polonaise lorsque la Pologne était annexée. Désormais, s’y trouve le Musée de la noblesse polonaise et le Centre de Poméranie pour les Relations avec la Communauté Polonaise de l’Etranger.

 Les écluses de Biała Góra sur la Nogat appartiennent à la catégorie des monuments de la technique. Leur origine remonte à la première moitié du XIXe siècle, mais leur construction hydrotechnique utilisée encore aujourd'hui date du début du XXe siècle.

La région de Powiśle est parfaite pour le tourisme culturel. Sa tradition multiculturelle, ses superbes monuments, ses endroits intéressants, vous pourrez y découvrir tout cela.

 

Rakowiec - urocze miejsce na Powiślu

Wieś Rakowiec

Rakowiec to wieś położona w powiecie kwidzyńskim, w gminie Kwidzyn, na trasie łączącej miasta Kwidzyn i Prabuty. Pierwsze ślady osadnictwa na tym terenie pochodzą z czasów rzymskich i wczesnego średniowiecza. W 1293 roku wieś została lokowana na prawie chełmińskim, przez biskupa Henryka. Była to druga chłopska wieś na tym terenie, po Górkach. Nazwa wsi pochodzi od dużego jeziora położonego między wsią a (wydzielonymi z niej w 1293 r) Rakowicami.

W latach 1330-1340 zbudowany został gotycki Kościół, który stanowi dzisiaj jedną z atrakcji turystycznych Rakowca. W czasie reformacji kościół przeszedł w ręce kościoła ewangelickiego. W 1711 roku doszło do pożaru plebanii, co spowodowało groźbę zawalenia się kościoła. Z pomocą finansową, na potrzeby odbudowy plebanii i remontu kościoła, przyszli król Fryderyk Wilhelm I i książę Nassau, którzy gościli w Rakowcu w 1736 roku. W latach 1722-1725 wnętrze zostało przebudowane, wstawiono nowe ławki, ołtarz i organy. Za ołtarzem głównym znajdują się trzy kamienne płyty nagrobne z XVII wieku.

Jezioro w Rakowcu
Jezioro w Rakowcu, fot. Pomorskie.Travel

Wojny prowadzone w XV wieku i następnych stuleciach nie oszczędziły terenu dzisiejszej wsi Rakowiec, spowodowały nie tylko zniszczenia materialne, ale również wyludnienie terenu. Sytuacja  gospodarcza poprawiła się wraz z wprowadzeniem reform uwłaszczeniowych w drugiej dekadzie XIX wieku. Wkrótce, zachęceni reformami uwłaszczeniowymi, zaczęli przybywać tu koloniści z Niemiec.

Odkryj Powiśle

Rakowiec leży na trasie napoleońskich podróży. W 1807 cesarz Napoleon rezydował w Kamieńcu, skąd przez Rakowiec jeździł codziennie jego goniec. Sam cesarz w drodze do Kwidzyna przejeżdżał przez Rakowiec.

Na przełomie XIX i XX wieku Rakowiec był najbogatszą i największą wsią w powiecie. W tym czasie na terenie wsi mieszkało i pracowało kilkunastu rzemieślników, były 3 karczmy, dom starców, położna, duża mleczarnia oraz 3 wiatraki. Rolnicy zajmowali się nie tylko uprawą i hodowlą, ale również wydobyciem torfu. 


Kościół w Rakowcu, fot. pomorskie.travel

W 1909 roku powstał dworzec kolejowy na linii Kwidzyn-Prabuty. Pierwsza szkoła na terenie wsi powstała w XVIII wieku, przed rokiem 1945 była szkołą 3-klasową.  Na początku lat 20.XX wieku wieś została zelektryfikowana. 1.września 1945 roku Maria Zarembianka otworzyła polską szkołę podstawową. W 1945 roku uruchomiono również pocztę, ośrodek zdrowia, aptekę i sklepy.

Trasy rowerowe na Powiślu

Po II Wojnie Światowej na terenie Rakowca działała gmina, następnie w latach 1954-1972 wieś Rakowiec była gromadą.

Na terenie wsi znajduje się Dworek wybudowany przez junkrów pruskich w XVIII wieku. Jest to dwór myśliwski, w którym mieszkała rodzina szlachecka. Przy dworku znajdują się budynki gospodarcze, w tym dwie stajnie z XVIII wieku i z 1935 roku. Obecnie stajnie są odnowione i nowocześnie wyposażone, znajdują się na terenie działającej w Rakowcu stadniny koni. 

Powiślańska Śliwa w Occie
Powiślańska Śliwka w Occie, fot. Pomorskie.Travel
W pobliżu Rakowca przebiega pieszy, zielony Szlak Napoleoński (szlak rzeki Liwy). Początek szlaku znajduje się w Kwidzynie. Na terenie Rakowca wytwarzane są regionalne produkty Powiślańska Śliwka w Occie oraz Ocet z Powiślańskiej Śliwki. Produkty te od wielu lat sporządzane są przez powiślańskie gospodynie, według receptury Magdaleny Łąsiak. Dzisiaj córka Magdaleny Łąsiak, Elżbieta Szczukowska, kontynuuje tradycję przygotowywania regionalnych przetworów ze śliwki. Promocją produktów zajmuje się Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowic.

W Rakowcu działa Pracownia Rzeźby, gdzie odbywają się zajęcia stałe, podczas których prezentowane są różne sposoby techniczne i plastyczne wykonywania rzeźb.

Jedna z Rakowskich rzeźb
Jedna z rakowskich rzeźb, fot. Pomorskie.travel