Pomerania offers an unusual way of visiting the region – out of the canoe, thanks to the over 30 navigable canoe trails and 40 kayak routes. Do you regard constant paddling as boring? Certainly not here! When you enter the mountain river you will struggle not to fall into the water, but when you sail on picturesque lakes and rivers you will be fascinated by the beautiful landscapes. Furthermore, only in Pomerania can you finish the canoeing trip over the seacoast.    

Skotawa - Uroki kajakarstwa zwałkowego

Mało znana, jednak bardzo urokliwa rzeka, będąca prawym dopływem Słupi.

Spławna jest od miejscowości Budowo, ale najciekawsze są fragmenty środkowy i dolny, od Jamrzyna do elektrowni Skarszów Dolny. Na odcinku tym kajakarze spotkają wiele przeszkód, przede wszystkim powalonych drzew i gałęzi. Ich pokonanie wymaga wysokich umiejętności oraz dobrej kondycji. Rzeka jest praktycznie niezagospodarowana i mało uczęszczana przez kajakarzy, meandruje wśród pól i lasów. W dolnym odcinku, bezpośrednio przy ujściu do Słupi, zlokalizowana jest jedyna na Skotawie Elektrownia Wodna Skarszów Dolny. Spływ najlepiej zakończyć przy moście Lubuń-Żelkówko, tuż obok kamienia papieskiego.


Szlak Skotawy: 33 km

Liczba dni: 2-3

Rekomendowana trasa spływu: Budowo - Jamrzyno - Dębnica Kaszubska - Lubuń

Liczba przenosek: 5

Trudność: szlak trudny i uciążliwy