Pomorskie.travel

Elektrownia wodna Skarszów Dolny na Skotawie

     Ta pochodząca z lat 50 XIX w. elektrownia znajduje się w malowniczym zakątku Skotawy.

    Przez wiele lat obiekt służył za siłownię wodną napędzającą maszyny i urządzenia w pobliskiej fabryce wyrobów żelaznych, zaś od 1872r. papierni. Fabryka została zniszczony w wyniku pożaru w 1894r, a na jej fundamentach w 1922r. powstała elektrownia wodna o obecnej mocy 160KW. Obiekt przechodził modernizację w czasie wojny (1942 – 1943), a roku 1955 postanowiono dobudować nowy jaz betonowy. Budowla składa się z trójprzęsłowego jazu regulacyjnego mającego długość 6,30m, kanału derywacyjnego o długości nieco ponad 1200m, oraz długiej na 40m estakady wlotowej na turbiny Francisa, których na wyposażeniu elektrowni są dwie.


Foto: M.Bieliński, Dep. Turystyki, UMWP


    

Podziel się na: