Die pommersche Dorflandschaft zeichnet sich, je nach Ort, in dem wir uns befinden, durch große Vielfalt aus. Man kann hier u.a. die Kultur und Geschichte der geheimnisvollen Laubenganghäuser oder die charakteristische Fischerdorfarchitektur im Küstengebiet kennenlernen.

tłum. EuroInterpret D. Moser

Laubenganghaus im Dorf Przemysław /Prinzlaff/

Das Haus wurde Mitte des 19. Jahrhunderts als Bestandteil eines alten holländischen Gehöfts länglichen Typs errichtet. Das Wohnhaus wurde mit Wirtschaftsgebäuden verbunden, die abgerissen wurden.

Dom wzniesiony na ceglanej podmurówce z głebokim ryglowym podcieniem od strony południowym, wspartym na 6 drewnianych słupach i ryglowych ściankach. Ryglowy szczyt z belkami stropowymi bogato ozdobionymi dopełniają całość wyglądu podcieni. Budynek zbudowany na planie dwutraktowym, z wielką izbą w części południowo - zachodniej oraz czarną kuchnią w trakcie wielkiej izby. Obecnie, odnowiony budynek, znajduje się w rękach prywatnych. Właściciel wyremontował dom, w którym osiadł wraz z całą swoją rodziną.

 

Foto: M.Piotrowska, Dep. Turystyki, UMWP