Zaborski Park Krajobrazowy (ścieżki przyrodnicze)

Kaszubskie Zabory o każdej porze roku przyciągają swoimi malowniczymi jeziorami – w tutejszym Parku Krajobrazowym znajduje się ich około 50, począwszy od małych, śródleśnych jezior dystroficznych, aż po jedno z największych w regionie Jezioro Charzykowskie.

Stanowi ono jedno z najstarszych w kraju ośrodków żeglarstwa. Bogata sieć hydrograficzna, a także zróżnicowane ukształtowanie terenu sprawiają, że przyroda ma tu wiele różnych oblicz. Pięć wytyczonych ścieżek przyrodniczych w Zaborskim Parku Krajobrazowym pozwala odkryć każde z nich, pokazując jednocześnie wytwory działalności człowieka.

Ścieżka „Piecki”

Ścieżka „Piecki” położona jest przy drodze między miejscowościami Czernica i Laska. 2-kilometrowa trasa wiedzie przez otulinę rezerwatu przyrody „Piecki”, przybliżając zbiorowiska roślinne charakterystyczne dla jezior lobeliowych, jezior dystroficznych, a także torfowisk, borów świeżych i bagiennych. Na swojej drodze zobaczymy jeziora Piecki, Kaczewo i Piecki Małe.

Przy leśniczówce Kokoszka, ok. 2 km od wsi Swornegacie ma swój początek 1,5-kilometrowa ścieżka ornitologiczno-przyrodnicza „Kokoszka”. Trasa wiedzie brzegami jezior Długiego i Karsińskiego oraz rzeki Chociny, przedstawiając wybrane gatunki ptaków żyjących w środowisku tutejszych akwenów i roślinności wodnej, a także na polach uprawnych i w lesie. Z istniejącej tu czatowni można komfortowo i bezpiecznie obserwować m.in. błotniaka stawowego, bielika, czaplę siwą, żurawia, gągoły, trzciniaka.

Zaborski Park Krajobrazowy, fot Pomorskie Travel

Zaborski Park Krajobrazowy, fot Pomorskie Travel

„Dolina Kulawy”

5-kilometrowa ścieżka przyrodnicza „Dolina Kulawy” w Zaborskim Parku Krajobrazowym rozpoczyna się przy moście na drodze Laska-Widno. Prowadzi nas wzdłuż rzeki Kulawy, aż do południowego brzegu jeziora Małe Głuche. Umieszczone na trasie przystanki opisują genezę rzeki, charakterystykę jej doliny oraz jej bogactwo przyrodnicze, w tym – działalność obecnych tu bobrów. Podczas naszej wędrówki zobaczymy m.in. kompleks łąk korzystający z dawnego systemu nawadniającego, a także unikatowy pomnik przyrody – drewnianą stodołę w osadzie Wawrzynowo, będącą siedliskiem chronionych porostów.

Nieco inny charakter ma ścieżka kulturowa w Zaborskim Parku Krajobrazowym, położona 2 kilometry od wsi Leśno, po południowej stronie jeziora Leśno Dolne. Umiejscowiona w obszarze o wyjątkowych walorach przyrodniczych trasa obejmuje bowiem pozostałe z czasów Gotów cmentarzysko z kurhanami i kręgami kamiennymi. Szczególną uwagę zwraca kurhan o średnicy 26 metrów z wysoką na 2 metry stelą o cechach antropomorficznych (zaznaczony nos, łuki brwiowe). Ustawione tu tablice dokładnie przybliżają przeprowadzone tu prace archeologów, którzy zrekonstruowali groby skrzynkowe z wczesnej epoki żelaza. Na koniec możemy sprawdzić się w przygotowanych przez twórców ścieżki grach edukacyjnych.

Zaborski PK Brda, fot. Styl Beata Chojęta

Zaborski PK Brda, fot. Styl Beata Chojęta

Ścieżka „Laska”

Ścieżkę „Laska” znajdziemy na zachód od miejscowości o tej samej nazwie. Główną atrakcją tej trasy jest odrestaurowany system nawodnień pochodzący z końcówki XIX wieku, zasilany wodą pochodzącą z pobliskiej rzeki Kłonecznicy. Dzięki ciekawie zaprojektowanemu mechanizmowi w cyklu rocznym dochodzi do zmian poziomu zwierciadła wody gruntowej, która utrzymuje wysoki poziom wiosną i jesienią, a opada nisko lub bardzo nisko w okresie letnim.

Umożliwia to bytowanie wielu gatunkom roślin, cechujących się różnymi wymaganiami siedliskowymi. W pobliżu ścieżki mieści się rezerwat ornitologiczny „Jezioro Laska”, w którym gniazdują ptaki wodne i błotne, m.in. łabędź krzykliwy i niemy, perkoz dwuczuby, łyska, mewa śmieszka, czapla siwa, a także kilka gatunków kaczek. Występują tu również bielik, błotniak stawowy, rybołów i kormoran.

W pobliżu

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi