Śladami historii – Westerplatte

W 1919 r. większość terenów dawnego kurortu Westerplatte zakupił polski rząd, zlikwidował kurort i rozpoczął budowę eksterytorialnej Polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej (1921-1939). Miała ona uniezależnić Polskę od utrudnionych operacji przeładunkowych w gdańskim porcie.

Westerplatte, Placówka Prom, fot. Pomorskie Travel

Westerplatte, Placówka Prom, fot. Pomorskie Travel

Od założenia do kapitulacji Składnicy

W latach 1924-1936 prowadzono rozległe prace budowlane. Decyzją Rady Ligi Narodów ten teren był eksterytorialny, stąd wszelkie prace nad wzmocnieniem wartowni i placówek prowadzono nie oficjalnie. Powstały basen amunicyjny, magazyny amunicyjne, stacja kolejowa, studnia artezyjska, linia telefoniczna, elektrownia, koszary, wartownie, schrony i kabiny bojowe.

Znakomite rozlokowanie i rozbudowanie infrastruktury (dodatkowy zewnętrzny pierścień obronny złożony z placówek, zasieki, potykacze), nielegalne zwiększenie i zmiana składu osobowego załogi (ok. 210 żołnierzy) wiosną 1939 r., sprawiły, iż obsadzony przez polskich żołnierzy żołnierzy półwysep przez pierwszych 7 dni września 1939 r. bohatersko odpierał ostrzał okrętu szkolnego Kriegsmarine
Schleswig-Holstein, niemieckiej piechoty, atak bombowy junkersów wysłanych ze Słupska, ostrzał z baterii haubic, moździerzy, ciężkich karabinów maszynowych, torpedowca i trałowca.

Major Henryk Sucharski, 7 września 1939 r. podjął decyzję o kapitulacji – rannych odwieziono do gdańskich szpitali, a załogę do stalagów
i oflagów.

Westerplatte, pomnik, fot. Pomorskie Travel

Westerplatte, pomnik, fot. Pomorskie Travel

Okres powojenny

Po wojnie odsłonięto tu symboliczny cmentarz obrońców (1946), postawiono czołg T-34 (1962, usunięty 2008), na usypanym kopcu posadowiono 25-metrowy granitowy pomnik Obrońców Wybrzeża. Według projekty A. Haupta i F. Duszeńko, H. Kitowski), kształtem przypominający wbity w ziemię bagnet lub miecz (1966) oraz przesunięto Wartownię nr 1, co uratowało ją przed zniszczeniem (1967).
W 2003 r. Pole Bitwy na Westerplatte zostało uznane za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z 22 sierpnia 2003.

Tego pomnika juz nie ma. Na miejscu Wartowni nr 5, jest tworzony nowy Cmentarz Obrońców.

Cmentarz Westerplatte, fot. Pomorskie Travel

Cmentarz Westerplatte, fot. Pomorskie Travel

Westerplatte, Wartownia nr 1, fot. Pomorskie.Travel

Westerplatte, Wartownia nr 1, fot. Pomorskie.Travel

Westerplatte, koszary z zewnątrz, fot. Pomorskie Travel;

Westerplatte, koszary z zewnątrz, fot. Pomorskie Travel;

Pole bitewne na Półwyspie Westerplatte w Gdańsku wraz z obiektami:

 • 1.Wartownia nr 1
  2. Wartownia nr 3
  3. Koszary – wartownia nr 6
  4. Placówka „Fort”
  5. Placówka „Elektrownia”
  6. Placówka kpr. Szamlewskiego
  7. Wieża obserwacyjna i bunkier
 • 8. Nowe koszary
 • 9. Pomnik Obrońców Polskiego Wybrzeża

Tereny Pola bitwy Westerplatte zostały 17.05.2001 r. decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpisane do rejestru zabytków województwa pomorskiego.

Miejsca te można zwiedzać do dziś.

Przebieg Szlaku Turystycznego "Westerplatte", źródło Gdansk.pl

W pobliżu

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi