Pomorskie.travel
Kraina w Kratę
Kraina w Kratę

Kraina w Kratę

Nazwa "Kraina w kratę" pojawiła się po raz pierwszy jako tytuł zorganizowanej w 1995 r. w Słupsku wystawy fotograficznej prezentującej piękno tradycyjnej architektury wsi Pomorza. Nazwa ta okazała się tak trafna i chwytliwa, że obecnie, po kilkunastu latach funkcjonuje jako oficjalne pojęcie i lokalna marka turystyczna.

Kraina w kratę jest obszarem występowania tradycyjnej zabudowy o konstrukcji ryglowej, ze smołowanymi na czarno belkami i bielonymi polami wypełnień, nadającym budynkom charakterystyczny, kraciasty wygląd. Za stolicę Krainy w kratę uchodzi Swołowo, wieś w pobliżu Słupska, z około siedemdziesięcioma obiektami wzniesionymi tradycyjną techniką. W w jednej z historycznych zagród Swołowa mieści się filia Muzeum Pomorza Środkowego, sprawującego organizacyjny i naukowy patronat nad Krainą. Na całym jej obszarze rozmieszczone są tablice informacyjne, pozwalające nie tylko precyzyjnie zidentyfikować miejscowości, w których zetknąć można się z tradycją architektoniczną regionu, ale także poznać historię poszczególnych obiektów. W ramach Krainy funkcjonuje kilkanaście tematycznych szlaków turystycznych o łącznej długości blisko 400 km. Nazwy niektórych spośród szlaków brzmią bardzo tajemniczo. Czyż nie zachęcą do wybrania się na wędrówkę nazwy takie jak "Szlak zwiniętych torów", "Mikołajkowy", czy "Pierścień Gryfitów"?

Oprócz "kraciastej" formy fasad budynków w Krainie dominuje także charakterystyczny dla bardzo starych osad owalny lub okrągły sposób rozplanowania poszczególnych wsi. Typowa "zagroda w kratę" ma zwykle również bardzo charakterystyczną formę z budynkiem mieszkalnym w głębi, zabudowaniami gospodarczymi po obu stronach sporego dziedzińca i obowiązkową bramą, a nawet budynkiem bramnym od strony drogi. Oprócz "kraciastych" zagród, w kratę budowane były w okolicy także kościoły, dwory i budynki użyteczności publicznej. Tego typu zabudowę spotkać można w Darłowie, Sławnie, Ustce, Słupsku i wielu innych nadmorskich miejscowościach. Ważnym ośrodkiem Krainy w kratę jest skansen Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, gdzie zachowano oryginalną zagrodę, a z czasem uzupełniono ją przenoszonymi z innych miejsc budynkami, którym groziło zniszczenie.

Kraina w kratę to obszar bez granic, rozciągający się na przestrzeni około 50-kilometrowej szerokości pasa nadmorskiego pasa, którego długość oblicza się na około 80 kilometrów. Rozrzucone wśród pięknej okolicy zabytki tradycyjnej zabudowy, odmiennej od znanej z głębi Polski, są niewątpliwie warte polecenia.

Podziel się na: