Поморская сельский пейзаж характеризуется большим разнообразием в зависимости от того, в какой части региона мы находимся. Можно познакомиться с  культурой и историей таинственных аркадных домов или характерной рыбацкой застройкой побережья.

Zespół młynów w Lisewie

адрес:

84-110 Lisewo

Zespół młynów znajduje się na południe od wsi Lisewo w malowniczej dolinie rzeki Czarna Wda.

Już w XVIII w. w dolinie funkcjonowały tu trzy młyny. Zachowane do czasów dzisiejszych młyny pochodzą z końca XIX w., ale zbudowane zostały w miejscach lokalizacji obiektów wcześniejszych.