Синагоги, церкви, мечети, молитвенные дома - это признаки религиозной толерантности и культурного многообразия Поморья.

Dawny kościół ewangelicki w Mierzeszynie

адрес:

83-041 Mierzeszyn

Dawny kościół ewangelicki w Mierzeszynie wzniesiony został w 1901 r. w stylu neogotyckim.