Поморское воеводство является раем для любителей воды. Характерной особенностью региона является не только Балтийское море, но и бесчисленные озера, расположенные в основном на Кашубии и Котеве. Кто из нас не знает знаменитый Кашубский край, который считается самым красивым в стране. Узкие, извилистые и длинные водоёмы заполняют ледниковые впадины, создавая уникальные живописные пейзажи (например, озеро Радуньское, Остшицкое, Хажиковское, Вдзыдзе, Говидлинское, Божеховске). Есть также уникальные и очень ценные природные лобелиевые озера (район Боров Тухольских, окрестности Бытува) и прибрежные озера (Лебское, Гардно, Сарбско). Поморские озера идеально подходят также для парусного спорта, о чём знает каждый любитель этой популярной дисциплины спорта. Многочисленные населённые пункты имеют хорошо развитую базу водного туризма, а самыми популярными местами, где можно покататься на лодке, являются озера: Хажиковское, Карсинское, Радуньское, Остшицкое, Ясень, Мауш, Калембе, Жарновецкое.

Jezioro Krąg

Jezioro Krąg

Jezioro Krąg jest obszarem chronionym w ramach programu Natura 2000. Znajduje się w gminie Stara Kiszewa, niedaleko Konarzyn.

Jego powierzchnia wynosi 424,4 ha. Obejmuje swoim zasięgiem jezioro Krąg oraz tereny do niego przylegające z torfowiskiem źródliskowym, położonym w rynnie dochodzącej do wschodniej zatoki jeziora. Otaczające teren niewielkie wzniesienia są efektem działalności lądolodu. Przeważającą część obszaru stanowią wilgotne łąki oraz jezioro, którego głębokość nie przekracza 2 m. Występują tu także lasy z przewagą sosny w drzewostanie. Na terenie tym znajdują się dwa szczególnie cenne typy siedlisk - torfowisko źródliskowe, które jest jednym z najcenniejszych ekosystemów nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Kolejnym jest jezioro eutroficzne z bogatą szatą roślinną zbiorowisk nadwodnych. Na obszarze występuje również wiele rzadkich gatunków roślin, co podnosi dodatkowo jego atrakcyjność. Na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza lipiennik Loesela i skalnica torfowiskowa. Miłośnicy ptactwa mogą podziwiać tu wiele rzadkich gatunków ptaków np.: brodźca samotnego, szlachara, tracza, dzięcioła czarnego, świergotka polnego, białorzytka.