Źródliska w Dolinie Ewy (rezerwat przyrody)

Źródliska w Dolinie Ewy to leśny rezerwat przyrody utworzony na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Obejmuje on część doliny erozyjnej na krawędzi wysoczyzny morenowej w rejonie Oliwy.

Ochronie podlegają naturalne źródliskowe zbiorowiska roślinne; zwłaszcza łęgowe, ziołoroślowe i szuwarowe, w tym rzadko spotykany na nisko położonych terenach szuwar manny gajowej. Na terenie rezerwatu stwierdzono ponad 180 gatunków roślin naczyniowych, spośród których 2 podlegają ochronie częściowej (listera jajowata, wawrzynek wilczełyko).

Na uwagę zasługuje duża reprezentacja gatunków górsko-podgórskich, m.in. przetacznik górski, tojeść gajowa, manna gajowa, niezapominajka leśna i kozłek bzowy. Wartość przyrodniczą rezerwatu podkreśla obecność 10 gatunków roślin znajdujących się na liście ginących i zagrożonych roślin naczyniowych Pomorza Zachodniego i Wielkopolski.

Rezerwat obejmuje również źródliska Potoku Prochowego, a przez jego obszar prowadzi szlak turystczny Wzgórz Szymbarskich.

W pobliżu

Odkryj

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi