Źródliska Czarnej Wody (rezerwat przyrody)

Rezerwat utworzony na Wysoczyźnie Żarnowieckiej. Ochronie podlegają zespoły roślinności źródliskowej, w tym odmiana łęgu jesionowo-olszowego, grądy i buczyny. Występuje tu kilka gatunków roślin o podgórskim charakterze zasięgu.

Rezerwat Źródliska Czarnej Wody, fot. Nadleśnictwo Wejherowo

Rezerwat Źródliska Czarnej Wody, fot. Nadleśnictwo Wejherowo

W pobliżu

Odkryj

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi