Zespół dworsko-parkowy w Poganicach

Otoczony parkiem o wiejskim charakterze krajobrazowym, przechodzący w las, zwany niegdyś „lasem poganickim” od zachodu łączy się ze zboczem doliny rzeki.

Park o powierzchni 0,8 ha pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. W jego skład wchodzi staw, przy którym rosną okazy drzew parkowych (m.in. choiny kanadyjskie, dęby błotne, jodły pospolite), połączony ze stawem leśnym (jeziorkiem) leżącym poza obrębem założenia parkowego. Do kompleksu przylegają zabytkowe zabudowania gospodarcze wraz ze starą kuźnią. Na ścianie budynku chlewni od strony drogi zachowały się wyryte w tynku podpisy Niemców: Gunther Kruger i Eritz Mai z 1947 roku oraz Heinz Rumpf z 1949 roku.

-1896 rok – wybudowano dwór; datę tą wyrył cieśla na jednej z belek w wieży; także na nieistniejącej już dziś chorągiewce wieży była umieszczona taka data;
-lata 1945-1947 – po II wojnie światowej we dworze stacjonowały wojska radzieckie;
-1947 rok – obiekt został przejęty przez PGR;
-lata 1970-1971 i 1974-1975 – remont pałacu;
-lata 80-te XX wieku – znajdowały się w nim biura Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego;
-27.07.1992 rok – obiekty przejęła Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa;
-Obecnie jest to własność prywatna – w pałacu mieści się obiekt noclegowy: Pałac „Monbijou”.

Dwór wybudowano na planie prostokąta zbliżonego do kwadratu ze środkowymi ryzalitami od południa i północy. Ryzalit północny zamknięty trójbokiem. Od wschodu i zachodu ryzality boczne. Pałac trójtraktowy – trakty poprzeczne. Wejście główne od południa. W trakcie środkowym hall i salon.

Bryła rozczłonkowana. Pałac podpiwniczony, 2-kondygnacyjny z użytkowym poddaszem. Ryzality jednokondygnacyjne zwieńczone tarasami, które bezpośrednio łączą obiekt z otoczeniem. W narożniku południowo-wschodnim, w drugiej kondygnacji okrągły wykusz przechodzący w 8-boczną wieżyczkę. Pałac nakryty 4-spadowym dachem z lukarnami, wieżyczka z 8-bocznym baniastym hełmem.

Budynek murowany: fundamenty z cegły, licowane kamieniem ciosanym; ściany zewnętrzne z cegły, otynkowane ze skromną, płaską dekoracją. Lekko profilowane opaski okienne oraz dekoracyjna konstrukcja szachulcowa wieżyczki – wypełnienia z cegły. Więźba dachowa drewniana, płatwiowo-kleszczowa.

Źródło: potegowo.pl

Foto: M.Bieliński, Dep. Turystyki, UMWP

W pobliżu

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi