Zabytkowa kamienica przy ul. Jeziornej 38 w Kartuzach

Sześcioosiowa elewacja frontowa – wschodnia jest bogato zdobiona płaskorzeźbionymi motywami secesyjnymi. Parter boniowany w tynku, oddzielony od wyższych kondygnacji gzymsem kordonowym. W wysuniętej nieznacznie przed lico części środkowej elewacji znajduje się trójboczny wykusz nakryty cebulastym dachem, do którego od strony północnej przylegają balkony. Ta część elewacji ujęta jest z obu stron dwoma pilastrami o fantazyjnych głowicach z motywem wolut i kobiecej głowy oraz stylizowany motyw kartuszy. Elewację wieńczy szczyt obwiedziony gzymsem z płaskorzeźbą uśmiechniętego słońca.

 

W części centralnej na parterze znajdują się zamknięte półokrągło drzwi z nadświetlem i okno. Pozostałe okna w budynku są prostokątne i kwadratowe. W polach podokiennych okien II i III kondygnacji znajdują się sztukatorskie motywy wijących się roślin, stylizowanych kwiatów, głów maszkar i amorków. W bocznej elewacji wschodniej znajdziemy groteskowy motyw głowy stwora. W elewacji południowej znajduje się przybudówka zdobiona sztukaterią w postaci wieńców kwiatów i wijących się wstęg. W elewacji północnej znajdują się płycinowe drzwi wejściowe z nadświetleniem z matowym szkłem z ornamentem winorośli, ujęte dwoma pilastrami, o głowicach z motywem liści akantu, wolut i gwiazdka w centrum pola

 

Informacje opracowane na podstawie:

PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU KARTUSKIEGO 2010 -2013

 

W pobliżu

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi