Skotawskie Łąki (rezerwat przyrody)

Utworzony w 2008 r rezerwat torfowiskowy zajmuje powierzchnię 54,78 ha i położony jest w źródliskowym odcinku rzeki Skotawy.

Obejmuje jeziora Lipieniec Duży i Mały i Spokojne. Ponad połowę powierzchni zajmują torfowiska. Największą powierzchnię zajmuje torfowisko pojeziorne, które wypełnia prawie całą dolinę.

Torfowiska soligeniczne położone są przy krawędziach mineralnych i „schodzą” w kierunku dawnego jeziora. Wśród, stwierdzonych dotychczas, 157 gatunków roślin 5 podlega ochronie ścisłej a 11 ochronie częściowej.

Rezerwat ten położony jest w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków „Dolina Słupi”.

W pobliżu

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi