Ruiny zamku krzyżackiego w Starej Kiszewie

Pierwsze historyczne wzmianki pochodzące z roku 1269 potwierdzają, iż na ziemi kiszewskiej stał drewniany gród warowny książąt pomorskich. Wieś Stara Kiszewa, której historia sięga XIII wieku była siedziba książąt pomorskich.

Zamek Kiszewski, fot. Pomorskie Travel

Zamek Kiszewski, fot. Pomorskie Travel

Zamek obronny

Wieś Stara została sprzedana zakonowi krzyżackiemu w 1316 roku, za dożywotnią rentę, zaczyna nowa historię.

Niedługo po nabyciu tych ziem Krzyżacy wznieśli tam silny murowany zamek obronny. Miał on zabezpieczać tę część zagarniętego Pomorza od ewentualnej napaści ze strony Polaków. Warownia składała się z dwóch członów Zamku Głównego, który stał po południowo – wschodniej stronie całego założenia obronnego oraz z Przedzamcza, zachowanego częściowo do dzisiaj. Całość stanęła na dwu niewysokich płaszczyznach pośród obniżenia terenu zalanego wodami Wierzycy.

Zamek Kiszewski, fot. Pomorskie Travel

Zamek Kiszewski, fot. Pomorskie Travel

Zamek Kiszewski, z XIX w. pałacem, fot. Pomorskie Travel

Zamek Kiszewski, z XIX w. pałacem, fot. Pomorskie Travel

W czasie potopu szwedzkiego zamek i folwark zostały zniszczone. Od ok XIX wieku pruscy administratorzy wznieśli okazały klasycystyczny dwór.

Dojście do zamku znajdowało się najprawdopodobniej od południowego zachodu i prowadziło przez zwodzone mosty. Przedzamcze składa się z trzech gotyckich baszt narożnych oraz trzech ciągów łączących je murów obronnych i renesansowej bramy wjazdowej. Najlepiej zachowała się baszta przybrana – trzykondygnacyjna z zasklepionymi pomieszczeniami dolnej i średniej kondygnacji. Izdebka na najwyższym piętrzę łączy się z obszernym pomieszczeniem, zbudowanym na początkach XVII w. nad gotycką bramą wjazdową.

Zamek Kiszewski, fot. Pomorskie Travel

Zamek Kiszewski, fot. Pomorskie Travel

Zamek Kiszewski, renesansowa baszta, fot. Pomorskie Travel

Zamek Kiszewski, renesansowa baszta, fot. Pomorskie Travel

Jest to najstarszy i najcenniejszy zabytek średniowiecza i jest jednym z nielicznie zachowanych pozostałości po średnich zamkach krzyżackich na Pojezierzu Kaszubskim, wznoszonych na miejscach dawnych grodów książęcych, z którymi wiążą się liczne legendy.

Galeria

Zamek Kiszewski widok z północy, fot. Pomorskie Travel
Zamek Kiszewski widok z północy, fot. Pomorskie Travel
Zamek Kiszewski, renesansowa baszta przybramna, fot. Pomorskie Travel
Zamek Kiszewski, renesansowa baszta przybramna, fot. Pomorskie Travel
Zamek Kiszewski, od południa, fot. Pomorskie Travel
Zamek Kiszewski, od południa, fot. Pomorskie Travel
Zamek Kiszewski, fot. Pomorskie Travel
Zamek Kiszewski, fot. Pomorskie Travel

W pobliżu

Odkryj

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi