Pużyckie Łęgi (rezerwat przyrody)

Ochronie podlega leśny odcinek doliny Pużyckiej Strugi z charakterystyczną roślinnością obszaru źródliskowego. Występują tu stanowiska roślin chronionych i rzadkich, m.in. pełnik europejski, stoplamek plamisty, fiołek torfowy, wielosił błękitny.

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie dużego obszaru źródliskowego z całością występujących tu biocenoz i biotopów. Wokół rezerwatu utworzono jednocześnie otulinę o powierzchni 9,86 ha, z tego na gruntach nadleśnictwa 9,52 ha.

Jest to dobrze zachowany kompleks łęgu olszowego, łąk ostrożeniowo – rdestowych i ziołorośli. Znajdują się tu stanowiska szeregu rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych, m. in. bogata populacja pełnika europejskiego i stoplamka plamistego.

 

W pobliżu

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi