Pozostałości średniowiecznych murów obronnych miasta Malborka

W II połowie XIV wieku wraz z rozszerzaniem terenu miasta powstał nowy ciąg murów, które przetrwały częściowo aż do XIX wieku. W 1807 roku Francuzi podczas okupacji Malborka rozebrali jako zupełnie niepotrzebne dawne fortyfikacje z czasów szwedzkich oraz część średniowiecznych murów zewnętrznych drugiej linii oraz gotycką, zewnętrzną Bramę Mariacką z kaplicą. W latach 1878-83 zniwelowano dalszą część umocnień średniowiecznych, zasypano fosę wschodnią tworząc łagodny stok łączący Starówkę z dawnym przedmieściem św. Ducha. Wytyczono tam nowe ulice: Szkolną (ob. 17 Marca) i Gimnazjalną (ob. Witosa). System murów zniszczony został częściowo podczas walk w 1945 roku. Bezpowrotnie zniknęła zabudowa murów od strony wschodniej i południowej. Zachowane zostały natomiast, mimo zniszczeń i przebudów, bramy miejskie Garncarska i Mariacka oraz dwie baszty otwarte od strony miasta, a także fragmentarycznie linia murów.

W pobliżu

Odkryj

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi