Piaśnickie Łąki (rezerwat przyrody)

Zlokalizowany u ujścia Piaśnicy do Bałtyku. Rezerwat obejmuje łąki między korytem rzeki a jej starorzeczem wraz z lasem dębowo-brzozowym. Znajdują się tu stanowiska m.in. woskownicy europejskiej, fiołka mokradłowego i miecznika dachówkowatego.

Rezerwat leży na obszarze Równiny Błot Przymorskich, która powstała po wycofaniu się krawędzi lądolodu ostatniego zlodowacenia na obszar południowego Bałtyku i reprezentuje ostatni etap rozwoju późnoglacjalnej sieci dolinnej Przymorza.

Cenne gatunki flory: flora naczyniowa Piaśnickich Łąk liczy 308 gatunków, w tym aż 28 gatunków zagrożonych wyginięciem na Pomorzu, a 7 zagrożonych w skali kraju. Wiele z tych roślin występuje tu masowo — turzyca Buxbauma Carex buxbaumii, turzyca dwustronna Carex disticha, woskownica europejska Myrica gale. Bardzo licznie występuje również: turzyca Hartmana Carex hartmanii i Hosta C. hostiana, selrnica żyłkowana Cnidium dubium, mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus, oman wierzbolistny Inula salicina, kosaciec syberyjski Iris sibirica, okrzyn łąkowy Laserpitium prutenicum, groszek błotny Lathyrus palustris, fiołek mokradłowy Viola stagnina. Stwierdzono tu także gatunki specjalnej troski: tajęża jednostronna Goodyera repens, gnieźnik leśny Neottia nidus-avis, turzyca drobna Carex demissa.

W pobliżu

Odkryj

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi