Piaśnickie Łąki (rezerwat przyrody)

Zlokalizowany u ujścia Piaśnicy do Bałtyku. Rezerwat obejmuje łąki między korytem rzeki a jej starorzeczem wraz z lasem dębowo-brzozowym. Znajdują się tu stanowiska m.in. woskownicy europejskiej, fiołka mokradłowego i miecznika dachówkowatego.

Rezerwat leży na obszarze Równiny Błot Przymorskich, która powstała po wycofaniu się krawędzi lądolodu ostatniego zlodowacenia na obszar południowego Bałtyku i reprezentuje ostatni etap rozwoju późnoglacjalnej sieci dolinnej Przymorza.

Cenne gatunki flory

Flora naczyniowa Piaśnickich Łąk liczy 308 gatunków, w tym aż 28 gatunków zagrożonych wyginięciem na Pomorzu, a 7 zagrożonych w skali kraju. Wiele z tych roślin występuje tu masowo:

 • turzyca Buxbauma Carex buxbaumii,
 • turzyca dwustronna Carex disticha,
 • woskownica europejska Myrica gale

Bardzo licznie występuje również:

 • turzyca Hartmana Carex hartmanii
 • Hosta C. hostiana,
 • selrnica żyłkowana Cnidium dubium,
 • mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus,
 • oman wierzbolistny Inula salicina,
 • kosaciec syberyjski Iris sibirica,
 • okrzyn łąkowy Laserpitium prutenicum,
 • groszek błotny Lathyrus palustris,
 • fiołek mokradłowy Viola stagnina.

Stwierdzono tu także gatunki specjalnej troski:

 • tajęża jednostronna Goodyera repens,
 • gnieźnik leśny Neottia nidus-avis,
 • turzyca drobna Carex demissa.
Piaśnickie Łąki, fot. Pomorskie.Travel

Piaśnickie Łąki, fot. Pomorskie.Travel

W pobliżu

Odkryj

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi