NOMUS – dział Muzeum Narodowego w Gdańsku

NO - Nowe MU- Muzeum S- Sztuki, najmłodszy Oddziału Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku Muzeum Narodowego. Jest to najnowsza przestrzeń dla sztuki współczesnej w Gdańsku.
Gdzie mogą być prezentowane prace artystów związanych z Gdańskiem. Stała wystawa nosi tytuł „Kolekcja w działaniu”.

Olowska, Nowe Muzeum Sztuki, Dział, fot. © Muzeum Narodowe w Gdańsku

Olowska, Nowe Muzeum Sztuki, Dział, fot. © Muzeum Narodowe w Gdańsku

Jak działa sztuka, jak działa artysta?

„Na wystawie koncentrujemy się na procesie, w którego wyniku twórcze działanie artysty staje się społecznym działaniem sztuki. Jej sercem jest sztuka performatywna, często ulotna, oparta na chwilowej akcji, utrwalona i działająca nadal poprzez przedmiot, dokumentację, film lub fotografię. Działanie może się odbyć w przestrzeni publicznej, galerii, pracowni. Zawsze jednak poprzez nie artysta angażuje się we wspólnotę.

Niezależnie od medium i formy, sztuka jest zanurzona w zbiorowym doświadczeniu, które kształtuje, komentuje, poddaje refleksji. Prezentowane na wystawie dzieła dotyczą szerokiego spektrum współczesnych zjawisk i problemów, związanych z doświadczeniem historycznym oraz nieustającymi przemianami społecznymi, politycznymi, ekonomicznymi i kulturowymi. Przywołujemy je w przestrzeni wystawy w formie hasztagów.”

Grupa-COX, Nowe Muzeum Sztuki, Dział, fot. © Muzeum Narodowe w Gdańsku

Grupa-COX, Nowe Muzeum Sztuki, Dział, fot. © Muzeum Narodowe w Gdańsku

Co przedstawia kolekcja?

„Kolekcja, którą prezentujemy, jest kolejnym etapem uwspólnotowienia działań artysty i sztuki. Jej trzon stanowi gromadzona przez Miasto Gdańsk Gdańska Kolekcja Sztuki Współczesnej, przekazana w depozyt Muzeum Narodowemu w Gdańsku. Tworzą ją przede wszystkim prace miejscowych artystów, szczególnie wrażliwych na wyzwania współczesności, w której uczestniczą poprzez sztukę.”

Radziszewski, Nowe Muzeum Sztuki, Dział, fot. © Muzeum Narodowe w Gdańsku

Radziszewski, Nowe Muzeum Sztuki, Dział, fot. © Muzeum Narodowe w Gdańsku

Czym nas NOMUS może zaskoczyć?

Stworzyliśmy przyjazną przestrzeń w dawnym budynku warsztatów szkolnych na historycznych terenach gdańskiej stoczni. Chcemy rozmawiać z widzami o współczesnym świecie poprzez medium sztuki, a samą sztukę czynić bliską, zrozumiałą i dostępną dla widza.

„Oprócz sal wystawowych w budynku NOMUS-a można znaleźć przestrzeń  o nazwie „Znajomi znad morza”. To nasze miejsce spotkań i działań społecznych – z kawiarnią, kącikiem sensorycznych zabaw dla dzieci i księgarnią.

Na parterze można wziąć udział w projekcjach filmowych, wydarzeniach na żywo, dyskusjach i koncertach. Nasza czytelnia umożliwia studiowanie publikacji o sztuce współczesnej, a sala edukacyjna oferuje możliwość udziału w zajęciach i warsztatach. Naszą ambicją jest prowadzenie badań i pisanie historii sztuki z perspektywy lokalnej oraz umieszczanie jej w sieci globalnych zjawisk kształtujących”.

W pobliżu

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi