Muzeum Stutthof w Sztutowie

Muzeum Stutthof w Sztutowie zostało powołane z inicjatywy środowiska byłych więźniów uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku w dn. 12. marca 1962 r.

Muzeum jest państwową instytucją kultury podległą Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przez ponad 40 lat istnienia Muzeum zwiedziło kilka milionów ludzi z całego świata.

Muzeum Stutthof w Sztutowie obejmuje część terenu byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego o tej samej nazwie. Obecna jego powierzchnia to 20 ha (obóz w końcu 1944 roku obejmował ok. 120 ha).

Zaczął działać od 2 września 1939 roku do 9 maja 1945 roku.

Na udostępnianej do zwiedzania powierzchni zachowało się kilkanaście budynków i reliktów świadczących o tragicznej przeszłości tego terenu, m.in. kilka drewnianych baraków więźniarskich z lat 1939-1940, były budynek komendantury obozu, krematorium i komora gazowa.

Większa część infrastruktury byłego obozu została jednak zniszczona lub rozebrana w kilka lat po zakończeniu wojny, gdy teren nie miał swojego prawnego opiekuna. Nad całością terenu góruje od 1968 roku monumentalny Pomnik Walki i Męczeństwa projektu W. Tołkina. Artysta ten jest również autorem zrealizowanej koncepcji upamiętnienia całego terenu byłego obozu.

Wystawy stałe i czasowe dokumentujące historię okupacji Pomorza Gdańskiego, dzieje obozu Stutthof oraz los przebywających w nim więźniów eksponowane są w oryginalnych budynkach poobozowych. Trasa zwiedzania jest dodatkowo oznaczona kilkudziesięcioma tablicami historycznymi ze zdjęciami archiwalnymi.

Na zwiedzanie terenu i wystaw należy poświęcić około 2 godzin. Wszelką pomoc i informację można uzyskać w Biurze Obsługi Zwiedzających umieszczonym w dawnej wartowni zaraz przy głównym wejściu na teren Muzeum. Tam tez można nabyć wiele wydawnictw tematycznie związanych z historią Stutthofu. Do stałej dyspozycji zwiedzających jest również kino prezentujące filmy dokumentalne: przede wszystkim kroniki radziecką i polską z lat 1945-1946.

Muzeum jest jedną z najbardziej znanych placówek muzealnych i naukowych w krajobrazie historycznym Pomorza Gdańskiego. Dzieje się tak z jednej strony poprzez bezpośrednie związki Stutthofu z dziejami eksterminacji pomorskiej tzw. „warstwy przywódczej” w okresie 1939-1945 (polski kontekst postrzegania), wielonarodową strukturę osadzanych w obozie więźniów pochodzących z 28 państw świata (kontekst międzynarodowy), jak również dogodne położenie miejsca pamięci na terenach często odwiedzanych przez duże grupy turystów z Polski i świata.

Galeria

Były Obóz Stutthof, fot. Pomorskie Travel
Były Obóz Stutthof, fot. Pomorskie Travel
Były Obóz Stutthof, fot. Pomorskie Travel
Były Obóz Stutthof, fot. Pomorskie Travel
Były Obóz Stutthof, fot. Pomorskie Travel
Były Obóz Stutthof, fot. Pomorskie Travel
Były Obóz Stutthof, fot. Pomorskie Travel
Były Obóz Stutthof, fot. Pomorskie Travel
Były Obóz Stutthof, fot. Pomorskie Travel
Były Obóz Stutthof, fot. Pomorskie Travel
Były Obóz Stutthof, fot. materiały prasowe
Były Obóz Stutthof, fot. materiały prasowe
Były Obóz Stutthof, fot. Pomorskie Travel
Były Obóz Stutthof, fot. Pomorskie Travel
Były Obóz Stutthof, fot. Pomorskie Travel
Były Obóz Stutthof, fot. Pomorskie Travel
obóz Stutthof, fot. Pomorskie Travel
obóz Stutthof, fot. Pomorskie Travel
Były Obóz Stutthof, fot. Pomorskie Travel
Były Obóz Stutthof, fot. Pomorskie Travel
Były Obóz Stutthof, fot. Pomorskie Travel
Były Obóz Stutthof, fot. Pomorskie Travel

W pobliżu

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi