Mechowiska Sulęczyńskie (rezerwat przyrody)

Powstały w 2014 r. rezerwat o powierzchni 22,58 ha położony jest, w miejscowości Sulęczyno. Celem ochrony jest utrzymanie ekosystemów torfowiskowych, w tym jednego z najlepiej zachowany w regionie torfowiska nawapiennego.

Mechowiska Sulęczyńskie stanowią ostoję dla 228 gatunków roślin, z czego 66 gatunków podlega ochronie. Jednymi z najcenniejszych gatunków występujących na tym terenie są rośliny wapniolubne m.in. kruszczyk błotny, dziewięciornik błotny, lipiennik Loesela oraz sierpowiec błyszczący.

W pobliżu

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi