Kościół św. Jakuba w Niedźwiedzicy (Pomorska Droga Św. Jakuba)

Jest przykładem typowego dla Żuław wiejskiego kościoła gotyckiego z częściowo zachowanym wyposażeniem wnętrza i odbudowaną współcześnie wieżą.

Niedźwiedzica kościół św. Jakuba, fot. L. Stubińska

Niedźwiedzica kościół św. Jakuba, fot. L. Stubińska

Historia

Niedźwiedzica (niem. Baerwalde), żuławska wieś ulicowo-placowa, została lokowana na prawie chełmińskim w 1342 r. przez wielkiego mistrza Ludolfa Koeniga von Wattzau; w przywileju kościołowi przydzielono cztery wolne łany. Świątynię wybudowano w XIV w., najprawdopodobniej w latach 1350-1360 (B. Schmid wydatował część prezbiterialną na 1342 r., nawę na lata 1350-1360, szczyt chóru na koniec XIV w.).

Kościół znajduje się na Pomorskiej Drodze św. Jakuba

Niedźwiedzica kościół św. Jakuba, fot. L. Stubińska

Niedźwiedzica kościół św. Jakuba, fot. L. Stubińska

Z protokołu powizytacyjnego w 1647 r. wynika, że kościół był murowany i miał drewnianą wieżę. W 1660 r. podczas II wojny szwedzkiej wieża została częściowo spalona, pozostałą część podparto belkami. W 1823 r. przeprowadzono remont ryglowej ściany zachodniego szczytu, naprawiono dach i trzy przypory; w 1854 r. zostały wykonane kolejne prace, bowiem kościół miał zawilgocone ściany, spróchniałe wiązania szczytu, nadwerężoną konstrukcję drewnianej wieży.

W 1855 r. w wyniku przerwania grobli powódź zniszczyła wieżę i część wschodniego szczytu; w następnym roku władze zezwoliły na rozebranie wieży. W 1858 r. dobudowano przedsionek południowy, wzniesiono wolnostojącą drewnianą dzwonnicę. W końcu XIX w. przemurowano częściowo cokół kościoła, łuki zachodnich okien, dokonano również drobnych napraw murów. W 1995 r. zbudowano nową murowaną wieżę.

W latach 1931 – 1940  posługę pasterką w parafii pełnił niemiecki ksiądz Ernst Karbaum zamordowany przez swych rodaków w Stutthof za swą życzliwą postawę wobec polskich robotników przymusowych. We wnętrzu kościoła znajduje się tablica upamiętniająca kapłana.

Niedźwiedzica kościół św. Jakuba, fot. L. Stubińska

Niedźwiedzica kościół św. Jakuba, fot. L. Stubińska

Nosi ślady licznych przebudów. We wnętrzu kościoła na uwagę zasługują trzy ołtarze z XVIII i XIX wieku, XVI-wieczna ambona, VIII-wieczne organy oraz dzwon z 1590 roku odlany w Gdańsku przez Gerda Bennigka, twórcę gdańskiego Neptuna (obecnie dzwon spoczywa w drewnianym przedsionku przy wejściu do kościoła). Obok kościoła znajduje się drewniana dzwonnica z końca XVIII wieku.

Kościół św. Jakuba, Niedźwiedzica, fot. Pomorskie Travel

Kościół św. Jakuba, Niedźwiedzica, fot. Pomorskie Travel

Niedźwiedzica kościół św. Jakuba, fot. L. Stubińska

Niedźwiedzica kościół św. Jakuba, fot. L. Stubińska

W pobliżu

Odkryj

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi