Kościół pw. św. Michała Archanioła w Rekownicy

Obecnie ta miejscowość znana jest głównie ze znajdującego się tu Muzeum Hymnu Narodowego. Według wizytacji z r. 1599 „istniał tu od dawna kościół katolicki, który się zapadł ze starości, a luterski właściciel wsi – Gleissen- Doręgowski, wybudował na jego miejscu nowy, w którym się odbywały nabożeństwa luterskie.”

W kronice parafialnej znajdujemy następujący zapis: „… na tym miejscu, gdzie obecnie stoi kościół – był kościół drewniany i w zależności od właścicieli dóbr w Będominie kościół był katolicki lub protestancki wg zasady cuius regio eius religia.” Obecny kościół p.w. Św. Michała Archanioła został zbudowany w roku 1904. Jego benedykcja odbyła się 18 września 1904 r. Kolatorem był p. Jezierski, właściciel majętności; później oparto ciężary patronackie na listach rentowych, które wskutek dewaluacji straciły swą wartość.

Na podstawie dokumentów wizytacyjnych dowiadujemy się, ze parafia p.w. Św. Michała Archanioła w Rekownicy od lipca 1937 roku dekretem Biskupa Chełmińskiego Stanisława Okoniewskiego stała się samodzielną parafią, a jej pierwszym administratorem został ks. Bonifacy Reszka. Po jego aresztowaniu przez wojska hitlerowskie, opiekę duszpasterską w okresie wojennym sprawowali kapłani z Kościerzyny, Grabowa i Niedomowa. Po zakończeniu działań wojennych w roku 1945 Rekownica ponownie stała się filią Grabowa, a troskę duszpasterską do 1951 roku sprawował tamtejszy proboszcz ks. Hieronim Grzenia.

Od 5 sierpnia 1951 roku Rekownica znowu stała się parafią samodzielną, a jej rządcą przez 35 lat był ks. Paweł Miotk. W okresie od 1986 roku proboszczami parafii byli: ks. Jan Kulas (budowniczy kościoła Ss. Ap. Piotra i Pawła w Lubaniu); ks. Jan Meler; ks. Tadeusz Lipski; ks. Andrzej Kmiecik. Od 1 lipca roku 2001 dekretem Biskupa Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi, proboszczem parafii został mianowany ks. Zbigniew Wysiecki.

W wyniku rozwoju jednej z wsi (Lubań) należących do Parafii, ówczesny duszpasterz (Ks. Jan Kulas) wraz z parafianami w końcowych latach 80-tych podjął się budowy kościoła filialnego p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Świątynię tę 30 czerwca 1990 roku poświęcił ostatni Biskup Chełmiński Marian Przykucki.

26 września 2004 r. – w setną rocznicę budowy kościoła w Rekownicy – Ksiądz Biskup Diecezjalny Jan Bernard Szlaga dokonał aktu konsekracji ołtarza i murów tej świątyni.

16 sierpnia 2006 r. ks. prał. Marian Szczepiński przy wejściu do kościoła odsłonił pamiątkową tablicę upamiętniającą nieżyjących już duszpasterzy tej parafii, a mianowicie śp. Ks. Bonifacego Reszkę (zamordowanego podczas II wojny światowej prawdopodobnie w okolicach Skarszew), śp. Ks. Pawła Miotka i śp. Ks. Tadeusza Lipskiego.

W pobliżu

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi