Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Dzierżążnie (Pomorska Droga Św. Jakuba)

Parafia Dzierzążno jest położona na terenie gmin Gniew i Morzeszczyn, które znajdują się na Pojezierzu Starogardzkim, pomiędzy Borami Tucholskimi a Wisłą, na terenie regionu kulturowego o ciekawej nazwie Kociewie. Parafia znajduje się w dekanacie gniewskim a w jej skład wchodzą miejscowości: Dzierzążno, Morzeszczyn i Gogolewo.

Dzierżążno, kościół św. Jakuba, fot. L. Stubińska

Dzierżążno, kościół św. Jakuba, fot. L. Stubińska

Pierwsze wzmianki o Dzierzążnie pochodzą z drugiej połowy XIII w. w postaci: Derisno, Driresna, Dzerisno, Zirinsna, Później od XV w. nazwę zapisywano jako: Dzierzązno Dzierondzno, Dzierzążno. Pochodzi ona od wyrazu dzerżęga w znaczeniu rzęsa wodna, co nawiązuje do licznych stawów i oczek wodnych na terenie wsi.

Kościół znajduje się na Pomorskiej Drodze św. Jakuba

Dzierżążno, kościół św. Jakuba, fot. L. Stubińska

Dzierżążno, kościół św. Jakuba, fot. L. Stubińska

Parafia została założona przez biskupów włocławskich na pocz. XIV w. i obejmowała obszar nadany im przez książąt pomorskich, położony w ziemi tymawskiej terra Thymww, pomiędzy Wierzycą i Jonką, czyli obejmowała dzisiejsze Dzierzążno, Gogolewo, Brodzkie Młyny i Polskie Brody. Wtedy na wzgórzu postawiono murowany kościół wykonany w stylu gotyckim, który służył wiernym. Od 1309 r. parafia znajdowała się w państwie zakonu krzyżackiego.

Obecny kościół

Jest budowlą murowaną, jednonawową z wydzielonym i prosto zamkniętym prezbiterium. Podstawy kościoła (mury, przypory i dolna część wieży) mają cechy stylu gotyckiego i pochodzą z pierwotnego kościoła. Wskutek znacznego zniszczenia podczas tzw. wojny pruskiej (1454 – 1466) kościół stał się ruiną i przestał istnieć.

Po wielu latach, w okresie 1570 – 1580, został odbudowany przez bp włocławskiego S. Karnkowskiego. W 1768 r. kosztem kapituły włocławskiej wzniesiono prezbiterium i górną część wieży o konstrukcji szachulcowej tzw. mur pruski. Wnętrze częściowo późno renesansowe z ok. 1590 r. fundacji bpa włocławskiego H. Rozrażewskiego, a częściowo późno barokowe. Strop płaski, drewniany, na którym znajdują się malowidła wykonane w latach 1921-1922 przez malarza Władysława Drapiewski z Pelplina.

Dzierżążno, kościół św. Jakuba, fot. L. Stubińska

Dzierżążno, kościół św. Jakuba, fot. L. Stubińska

Wśród nich na uwagę zasługują zilustrowane podania o wole który odkopuje kościół oraz o chrzcie Turka.  Ołtarz główny renesansowy z XVI wieku z figurą patrona kościoła Świętego Jakuba. Ołtarze boczne Matki Bożej Różańcowej oraz św. Józefa, ambona i chrzcielnica oraz ławy pochodzą  z XVII wieku. Dwa barokowe feretrony, pochodzące z XVIII wieku przedstawiają św. Marię Goretti i św. Józefa z Dzieciątkiem. Ks. prob. Jan Anhut (1871 – 1896) przeprowadził renowację kościoła i sprowadził nowe organy. Znaczące odnowienie wnętrza nastąpiło w latach 1921 – 22, kiedy proboszczem był ks. F. Filarski.

Dzierżążno, kościół św. Jakuba, fot. L. Stubińska

Dzierżążno, kościół św. Jakuba, fot. L. Stubińska

Od początku istnienia kościoła w jego otoczeniu funkcjonuje cmentarz.  Są tam pochowani niektórzy proboszczowie: ks. J. Anhut, ks. E. Zapałowski, ks. A. Wróblewski, ks. J. Jażdżewski.

Przez teren parafii przebiega szlak pielgrzymkowy Budujcie dom na skale prowadzący z Pelplina do Piaseczna dla upamiętnienia pobytu K. Wojtyły w Piasecznie i Jana Pawła II w Pelplinie. Tym szlakiem wędrują corocznie pielgrzymi na odpust Narodzenia NMP w Piasecznie.

Parafia Dzierzążno jest jedną z 9 na terenie diecezji pelplińskiej pod wezwaniem św. Jakuba Większego. Wezwanie św. Jakuba pojawiło się na ziemiach polskich w średniowieczu. Nie wiadomo czy kościół posiadał to wezwanie od początku istnienia. Pewnym jest, że od 1583 r. wezwanie św. Jakuba dla kościoła w Dzierzążnie, funkcjonuje nieprzerwanie.

W pobliżu

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi