Kaszubski Park Krajobrazowy

Kaszubski Park Krajobrazowy to obszar chroniony w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego, który obejmuje zespół Jezior Raduńskich, Wzgórz Szymbarskich oraz kompleks Lasów Mirachowskich.

Kaszubski Park Krajobrazowy, fot. Pomorskie Travel

Kaszubski Park Krajobrazowy, fot. Pomorskie Travel

Bogactwem naturalnym są tu liczne jeziora polodowcowe, które połączone rzekami tworzą jeden z piękniejszych w Polsce szlaków wodnych. Jednym z nich jest tzw. „Kółko Raduńskie” – szlak łączący 14 jezior, dostarczający niezapomnianych wrażeń. Kompleksy leśne kryjące w sobie bogactwo natury i liczne rezerwaty przyrody unikatową roślinnością zapraszają wyznaczonymi szlakami turystyki pieszej, rowerowej i konnej.

Niezaprzeczalnym walorem Kaszubskiego Parku Krajobrazowego jest rzeźba terenu, jej głównym elementem są wysoczyzny morenowe, pasma moren czołowych i rozcinające je rynny polodowcowe. Z punktu widzenia deniwelacji terenu występuje tu krajobraz podgórski. Liczne wzniesienia i doliny gęsto poprzetykane rynnowymi jeziorami sprawiają, iż naturalny krajobraz jest wyjątkowy na skalę Pomorza. Charakterystyczne jeziora o wydłużonym kształcie, spośród których można wyróżnić dwie grupy: Jeziora Potęgowskie (10 akwenów) oraz Jeziora Raduńskie (14 zbiorników).

Kaszubski Park Krajobrazowy Bukowinki,jez.Białe, fot. Katarzyna Sikorska

Kaszubski Park Krajobrazowy Bukowinki,jez.Białe, fot. Katarzyna Sikorska

Bogato zalesione Wzgórza Szymbarskie z najwyższym wzniesieniem na Niżu Środkowoeuropejskim – Wieżycą (328,6 m n.p.m.) uchodzą za obszar najbardziej malowniczy. Tu z 35-metrowej wieży można podziwiać rozległą panoramę okolic.

Na terenie KPK występuje bogata szata roślinna o dużej różnorodności. Panujący tutaj klimat ma wpływ na wyswtępowanie flory gatunków górskich i podgórskich. Występują tu lasy liściaste i mieszane, bukowo – dębowe czy buczyna niżowa. Zaobserwowano 135 gatunków ptaków lęgowych, z czego 77 gniazdujących.

Wieża Widokowa Wieżyca, fot Pomorskie Travel

Wieża Widokowa Wieżyca, fot Pomorskie Travel

W pobliżu

Odkryj

Noclegi

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi