Kaszubski Park Krajobrazowy

Kaszubski Park Krajobrazowy to obszar chroniony w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego, który obejmuje zespół Jezior Raduńskich, Wzgórz Szymbarskich oraz kompleks Lasów Mirachowskich.

Bogactwem naturalnym są tu liczne jeziora polodowcowe, które połączone rzekami tworzą jeden z piękniejszych w Polsce szlaków wodnych. Jednym z nich jest tzw. „Kółko Raduńskie” – szlak łączący 14 jezior, dostarczający niezapomnianych wrażeń. Kompleksy leśne kryjące w sobie bogactwo natury i liczne rezerwaty przyrody unikatową roślinnością zapraszają wyznaczonymi szlakami turystyki pieszej, rowerowej i konnej.

 

Kaszubski Park Krajobrazowy, fot. Pomorskie Travel

Kaszubski Park Krajobrazowy, fot. Pomorskie Travel

Niezaprzeczalnym walorem Kaszubskiego Parku Krajobrazowego jest rzeźba terenu, jej głównym elementem są wysoczyzny morenowe, pasma moren czołowych i rozcinające je rynny polodowcowe. Z punktu widzenia deniwelacji terenu występuje tu krajobraz podgórski. Liczne wzniesienia i doliny gęsto poprzetykane rynnowymi jeziorami sprawiają, iż naturalny krajobraz jest wyjątkowy na skalę Pomorza. Charakterystyczne jeziora o wydłużonym kształcie, spośród których można wyróżnić dwie grupy: Jeziora Potęgowskie (10 akwenów) oraz Jeziora Raduńskie (14 zbiorników).

Kaszubski Park Krajobrazowy Bukowinki,jez.Białe, fot. Katarzyna Sikorska

Kaszubski Park Krajobrazowy Bukowinki,jez.Białe, fot. Katarzyna Sikorska

Bogato zalesione Wzgórza Szymbarskie z najwyższym wzniesieniem na Niżu Środkowoeuropejskim – Wieżycą (328,6 m n.p.m.) uchodzą za obszar najbardziej malowniczy. Tu z 35-metrowej wieży można podziwiać rozległą panoramę okolic.

Na terenie KPK występuje bogata szata roślinna o dużej różnorodności. Panujący tutaj klimat ma wpływ na wyswtępowanie flory gatunków górskich i podgórskich. Występują tu lasy liściaste i mieszane, bukowo – dębowe czy buczyna niżowa. Zaobserwowano 135 gatunków ptaków lęgowych, z czego 77 gniazdujących.

Wieża Widokowa Wieżyca, fot Pomorskie Travel

Wieża Widokowa Wieżyca, fot Pomorskie Travel

W pobliżu

Odkryj

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi