Jezioro Turzycowe (rezerwat przyrody)

Jest to rezerwat florystyczny utworzony w 1959r. o powierzchni 11,39 ha. Rezerwat obejmuje śródleśne jeziorko dystroficzne z otaczającym je torfowiskiem wysokim.

Celem objęcia ochroną tego obszaru jest przywrócenie istniejącego tu w przeszłości stanowiska turzycy skąpokwiatowej oraz zachowanie rzadkich zbiorowisk i gatunków roślin torfowiskowych.

Stwierdzono tutaj występowanie około 30 gatunków roślin naczyniowych, spośród których 3 gatunki podlegają ochronie ścisłej: bagno zwyczajne, rosiczka okrągłolistna i widłak jałowcowaty oraz 2 gatunki chronione częściowo: grążel żółty i kruszyna pospolita.

Rośnie tu także bażyna czarna, borówka bagienna, modrzewnica zwyczajna, przygiełka biała i turzyca bagienna oraz zagrożony wyginięciem torfowiec brunatny. Droga dostępu do rezerwatu jest bardzo krótka i prowadzi na brzeg torfowiska okalającego jeziorko.

W pobliżu

Odkryj

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi