Dolina Chłapowska (rezerwat przyrody)

Rezerwat przyrody, zwany Wąwozem Chłapowskim lub Rudnikiem (od rudoczerwonej ziemi), obejmuje wąwóz na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

Znajdują się tu stanowiska archeologiczne tzw. kultury grobów skrzynkowych, ślady wykorzystywania doliny przez rybaków do transportu łodzi i ryb oraz ślady użytkowania wychodni węgla brunatnego w połowie XIX wieku.

Była to również trasa przejścia wojsk szwedzkich po wylądowaniu na południowym wybrzeżu Bałtyku w czasie „potopu szwedzkiego”.

Świadectwem myśli technicznej lat dwudziestych ubiegłego wieku jest przecięcie doliny wysokim nasypem, po którym biegnie tzw. Droga Nadmorska. Pod nasypem poprowadzono ponad 50-metrowy tunel pełniący funkcje komunikacyjne i hydrologiczne.

Rezerwat przyrody Dolina Chłapowska, fot. Nadmorski Park Krajobrazowy

Rezerwat przyrody Dolina Chłapowska, fot. Nadmorski Park Krajobrazowy

Cenne gatunki

  • flory: na zboczach doliny szczególnie licznie występuje żarnowiec miotlasty Sarothamnus scoparius, znajdują się tu stanowiska gatunków objętych ochroną: rokitnik zwyczajny Hippophaë rhamnoides, bluszcz pospolity Hedera helix, turzyca piaskowa Carex arenaria, wilżyna ciernista Ononis spinosa, paprotka zwyczajna Polypodium vulgare, pierwiosnka pospolita Primula officinalis, porzeczka czarna Ribes nigrum, oraz gatunki uznane za rzadkie na Pomorzu tj. wilżyna rozłogowa Ononis regens, bażyna czarna Empetrum nigrum, szczwół plamisty Conium maculatum.
  • fauny: brak dokładnego rozpoznania fauny rezerwatu; jest to miejsce polowań myszołowa Buteo buteo; gęste, cierniste krzewy rokitnika Hippophaë rhamnoides, róży Rosa canina, R. rubigosa, głogów Crataegus oxyacantha, C.monogyna oraz jałowca Juniperus communis są dogodnym miejscem gniazdowania wielu gatunków ptaków m.in.: gąsiorka Lanius collurio, jarzębatki Sylwia nisoria, zięby Fringilla coelebs. W okresie jesienno-zimowym owoce tych krzewów stanowią ważną bazę pokarmową dla ptaków przelotnych i zimujących: kwiczoła Turdus pilaris, jemiołuszki Bombycilla garrulus i innych.

W pobliżu

Odkryj

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi