Białogóra (rezerwat przyrody)

Chroni fragmenty nadmorskiego lasu bagiennego oraz boru bażynowego, gdzie wykształciło się unikatowe w skali Polski torfowisko typu atlantyckiego.

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie unikatowego na polskim wybrzeżu kompleksu przestrzennego wydm i obniżeń międzywydmowych, zbiorowisk atlantyckiej roślinności torfowiskowej z ginącymi i rzadkimi gatunkami roślin na granicy ich geograficznego zasięgu, fitocenoz nadmorskiego boru bagiennego i bażynowego oraz ostoi żurawia.

Występuje tu wiele rzadkich gatunków roślin typowych dla flory atlantyckiej m.in. trzy gatunki rosiczki.

Rosiczka w Rezerwacie Białogóra, fot. Nadleśnictwo Choczewo

Rosiczka w Rezerwacie Białogóra, fot. Nadleśnictwo Choczewo

W pobliżu

Odkryj

Ulubione

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji.

Klikając w ikonę serca dodasz pozycję do ulubionych.

Niestety, nie masz jeszcze dodanych, ulubionych pozycji

Odkryj

Gastronomia

Noclegi