Pomorskie "perełki" atrakcyjne zarówno dla turystów, jak i dla mieszkańców, przyciągają swoim urokiem w znanych i mniej znanych miejscach całego regionu.

Wisła

Wisła - najważniejsza i najdłuższa rzeka Polski oraz największa rzeka w zlewisku Morza Bałtyckiego. Jej długość wynosi 1047 km.

Posiada setki plaż, przepływa przez wiele pięknych miast, a przede wszystkim posiada wspaniałe warunki żeglarskie.

 

Źródła rzeki znajdują się na wysokości 1106 m n.p.m. na zachodnim stoku Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim (Biała i, uznawana za pierwotne źródło, Czarna Wisełka). Zasadniczy kierunek biegu Wisły jest południkowy. Średni przepływ roczny (przy ujściu rzeki) wynosi 1054 m³/s, a maksymalna różnica stanów wody - 10 m.

 

W miejscowości Biała Góra koło Sztumu około 50 km od ujścia tworzy szeroką deltę zwaną Żuławami. Rozdziela się na dwa ramiona Leniwka (lewe) i Nogat (prawe). W miejscowości Gdańska Głowa od Leniwki oddziela się w kierunku wschodnim kolejne ramię zwane Szkarpawą, w celu ochrony przeciwpowodziowej zamknięte śluzą. Trzecie ramię Martwa Wisła oddziela się w Przegalinie, gdzie uchodzi do Zatoki Gdańskiej.

 

Odnogi Wisły:

Martwa Wisła, Wisła Śmiała, Wisła Królewiecka

 

Odgałęzienie Szkarpawy i Śluza Gdańska Głowa, tędy można kontynuować spływ w stronę Zalewu Wiślanego (ok. 25 km). Awanport nie chroni przed silnym prądem Wisły, który utrudnia wejście do śluzy. Ewentualne cumowanie na prawym brzegu.

 

Śluza w Przegalinie.

W tym miejscu możemy obrać kurs na Bałtyk (prosto) lub na Gdańsk (w lewo) Martwą Wisłą.

 

Martwa Wisła

Martwa Wisła, wbrew nazwie, jest właściwym naturalnym ujściem rzeki do Bałtyku. "Martwy" charakter (brak nurtu) jest efektem Przekopu Wisły w Świbnie i odgrodzenia od głównego nurtu Śluzą w Przegalinie.