"Zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym - ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi" - tak właśnie brzmi definicja rezerwatu, których w Pomorskim jest aż 134! Te niezwykle cenne obszary, to jeden z naszych wyróżników, który stanowi o wyjątkowości i atrakcyjności zwłaszcza pod względem krajobrazowym i turystycznym naszego regionu.

Ptasi Raj

Ptasi Raj jest rezerwatem przyrody na terenie Gdańska, zlokalizowanym u dawnego ujścia Wisły, którego zadaniem jest ochrona miejsc lęgowych i wypoczynkowych ptaków wodnych i błotnych.

Idea objęcia terenów bytowania ptactwa w bezpośredniej bliskości jednego z ujść Wisły do Bałtyku powstała na przełomie wieków XIX i XX, a jednym z jej promotorów był słynny gdański przyrodnik Hugo Conwentz. Obecnie istniejący rezerwat powstał już w końcu lat 50. XX wieku. Występuje w nim około 200 gatunków ptaków, a wśród nich noszące tak ciekawe nazwy jak: zausznik, gęgawa, ohar, nurogęś, kropiatka, wodnik, ostrygojad, sieweczka, samotnik i podróżniczek, a nawet niesłychanie rzadki w naszych okolicach edredon. Na terenie rezerwatu wyznaczono 6-kilometrową ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną z tablicami informacyjnymi, pozwalającymi zorientować się w miejscowej specyfice przyrodniczej i podjąć próby dostrzeżenia przedstawicieli miejscowej fauny podlegających ochronie rezerwatu. Dlatego właśnie turystom odwiedzającym Ptasi Raj zaleca się wyposażenie w postaci lornetki. Przydadzą się także wodoodporne buty, bowiem część trasy wiedzie przez tereny podmokłe.


Ptasi Raj to rzeczywiście przyrodniczy raj oddalony zaledwie o parę kilometrów od centrum miasta, dostępny przy użyciu miejskiej komunikacji, wart odwiedzenia nie tylko przez miłośników ptactwa.