Słupia, Radunia, Wierzyca to rzeki, które dzięki swojemu położeniu i energii płynącej z wody zostały wykorzystane do budowy elektrowni wodnych. Wiele obiektów funkcjonuje do dziś i można je odwiedzać. Najstarsza elektrownia w Europie, Struga, czy najwyżej położona na Raduni elektrownia w Bielkowie to tylko niektóre z obiektów jakie warto odwiedzić. Prawa fizyki, chemii i matematyki ujarzmione w mostach, maszynach, obiektach pofabrycznych, a także prezentowane na wystawach tematycznych m.in. w Centrum Hevelianum.

Przekop Wisły wraz z jej ujściem

Przekop Wisły to sztuczny kanał utworzony w 1895 r. pomiedzy miejscowością Mikoszewo i Świbno.

Liczne powodzie na Żuławach oraz związane z tym straty finansowe wymogły na włodzarzach tych ziem decyzje o uregulowaniu Wisły i stworzeniu jej nowego odcinka. Wielkim nakładem finansowym, wzdłuż starego koryta Wisły - Przemysławy, wybudowano nowy kanał o szerokości od 250 do 400m, który otoczony jest wałami przeciwpowodziowymi dochodzącymi do 10 m. Przy budowie pracowało, dzień w dzień, tysiąde ludzi i 40 maszyn parowych. 31 marca 1895r., na telegraficzny sygnał cesarza, prezydent Prus Zachodnich otworzył droge pierwszym strugom wislanym. Przekop skrócił Wisłę o 10 km.

 

Pomiędzy osadami połozonymi na brzegach przekopu, kursuje linowy prom "Świbno", prowadzony przez liny zamocowane na obu koncach lądu. Jest on napędzany przez statek - holownik, który płynie obok promu. Tradycja przeprawy siega roku 1895 kiedy to przekopano nowe ujście Wisły, zaś w tym miejscu prom pływa od 1945r.

 

Na północ od Mikoszewa, na powierzchni 131 ha został utworzony rezerwat przyrody Mewia Łacha, który ochrania miejsca gniazdowania ptactwa wodnego oraz ich rzadkich gatunków w czasie wiosennych i jesiennych przelotów.

 

Foto: D. Paciorek