Pomniki sławnych ludzi i wydarzeń, miejsca bitew, potyczek i walki o wolność a także jedyne na świecie Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.

Pomnik Marynarza Polskiego

Tablica upamiętniająca ofiarę polskich marynarzy podczas II wojny światowej.

Znajduje się w miejscu Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej tzw. popularnie Nataszy (skrzyżowanie Skweru Kościuszki z ul. Karola Olgierda Borchardta), która przeniesiona została na cmentarz żołnierzy radzieckich w Gdyni Redłowie. Na W cokole tablicy znajdują się urny z kilku cmentarzy marynarskich, wymienione są także nazwy niektórych okrętów, na których ginęli polscy marynarze. Na płycie został umieszczony napis: "Największe ofiary i przelana krew staną się żywym świadectwem naszego trwania nad polskim morzem". Płytę odsłonięto 26.06.1991 roku, pomnik do dziś nie doczekał się realizacji. Jest to miejsce obchodów świąt narodowych z udziałem Marynarki Wojennej. Obiekt znajduje się na trasie Szlaku Legendy Morskiej.