Pomniki sławnych ludzi i wydarzeń, miejsca bitew, potyczek i walki o wolność a także jedyne na świecie Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie.

Pomnik Harcerzom Gdyńskim

Usytuowany na Skwerze im. Tajnego Hufca Harcerzy w Gdym u podnóża Kamiennej Góry.

Na betonowym trzonie płyta z białego cementu z napisem: ."Gdyńskim harcerzom poległym w walce z hitlerowskim najeźdźcą w latach 1939-1945". W środku Krzyż Harcerski. Poniżej metalowa tablica z napisem "Za ojczyznę wolność i naród polski oddali to co najcenniejsze - krew swoją i młode życie; tak ją kochali i za nią zginęli harcerze - ochotnicy - konspiratorzy z Tajnego Hufca Harcerzy Szarych Szeregów. Twierdzą nam będzie każdy próg", a pod napisem nazwiska. Autorem pomnika jest arch. Władysław Klikowicz, który zaprojektował i nadzorował realizację w czynie społecznym. Odsłonięcie nastąpiło 25.09.1966.