Pomorskie "perełki" atrakcyjne zarówno dla turystów, jak i dla mieszkańców, przyciągają swoim urokiem w znanych i mniej znanych miejscach całego regionu.

Pieta w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej

Adres:

Ul. 8 Marca

83-400 Kościerzyna

Neogotycka Kaplica Niepokalanie Poczętej Matki Boskiej Anielskiej, znajdująca się przy ul. 8 Marca wzniesiona została w 1871 roku.

Jej budowa była ściśle związana z powstaniem Zakładu Najświętszej Marii Panny Anielskiej, który w minionym czasie pełnił funkcję kościerskiej placówki kształcącej młodzież żeńską.Najbardziej wartościowym zabytkiem sztuki sakralnej, znajdującym się wewnątrz kaplicy jest kamienna, polichromowana gotycka rzeźba pochodząca z ok. 1430 r., przedstawiająca siedzącą na tronie Maryję, trzymającą na kolanach martwe ciało Chrystusa. Łaskami słynąca pieta znajduje się w Kościerzynie od 1863 r. kiedy to przybyła do miasta z Chełmna wraz z przejmującymi opiekę nad Zakładem siostrami miłosierdzia.