Gotyckie, barokowe, szachulcowe, i ryglowe, zbudowane z drewna, cegły bądź wypełnione strukturą z gliny o otynkowane, tak różnorodne budowle sakralne możesz odkryć tylko na Pomorzu. Bogaty wystrój wnętrz, malowidła naścienne i niesamowite witraże dopełniają całości budowli.

Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela w Żukowie

Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1253 r. W 1433r. przez Pomorze przeszedł najazd husytów przeciwko Krzyżakom. Wówczas spalono kościół, który pozostał w ruinie przez kolejne 200 lat.

Dopiero zakonnik A. Wskrzyński w 1604 r. doprowadził do jego odbudowy, zachowując stare fundamenty i część wschodniego szczytu. Podczas II wojny światowej kościół św. Jana został zniszczony i stał opuszczony przez dziesięciolecia. Odbudowany został w 1979 r. Jego wnętrze posiada wyposażenie barokowe: ołtarz z obrazem "Narodziny Najświętszej Marii Panny", "Chrzest Pana Jezusa", "Głowa Jana Chrzciciela", ołtarze boczne oraz ambona, pochodzące z przełomu XVIII i XIX w., rzeźby z XVII w. "Chrystus Ukrzyżowany", "Najświętsza Maria Panna", "św. Maria Magdalena".

Foto: R.Baranowski, Dep. Turystyki, UMWP