Gotyckie, barokowe, szachulcowe, i ryglowe, zbudowane z drewna, cegły bądź wypełnione strukturą z gliny o otynkowane, tak różnorodne budowle sakralne możesz odkryć tylko na Pomorzu. Bogaty wystrój wnętrz, malowidła naścienne i niesamowite witraże dopełniają całości budowli.

Kościół pw. Najświętszej Marii Panny w Nowych Polaszkach

W 1842 r. Niemcy, którzy zamieszkiwali w tym czasie Nowe Polaszki, wznieśli świątynię ewangelicką o konstrukcji słupowo-ramowej. Jest to budynek trójnawowy z transeptem o ramionach zamkniętych prostokątnie i kalenicach równych wysokości nawy.

Prezbiterium zamknięte prostokątnie z zakrystią na osi. Od frontu można zauważyć wieżę posadzoną na nawie. W późniejszym okresie świątynia ta została przekształcona w kościół katolicki.