Gotyckie, barokowe, szachulcowe, i ryglowe, zbudowane z drewna, cegły bądź wypełnione strukturą z gliny o otynkowane, tak różnorodne budowle sakralne możesz odkryć tylko na Pomorzu. Bogaty wystrój wnętrz, malowidła naścienne i niesamowite witraże dopełniają całości budowli.

Kościół pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej w Nerbowie Wielkim

Kościół p.w. Matki Boskiej Królowej Polski zbudowany został w 1749 r. na planie prostokąta, murowany z cegły, otynkowany.

Od zach. Postawiona wieża dzwonna, a dzwon pochodzi z 1689 r. Postawiony został u stóp wału przeciwpowodziowego Wisły. We wnętrzu trzech stron empory drewniane, wsparte na czterech drewnianych słupach. Przed wejściem gotycka chrzcielnica. Barokowy ołtarz i ambona z początków XVIII w. W kruchcie zach. sklepienie krzyżowe, w kościele, nad częścią środk. nadwieszona kolebka pozorna. Schody na chór i wieżę drewniane. Parterowa zakrystia, nakryta dachem dwuspadowym, prostopadłym do budynku kościoła, który do 1945 r. był ewangelicki.

Autor: LOT Liwa