Bory Tucholskie to jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce, obejmujący około 3 tysięcy kilometrów kwadratowych porośniętych głównie drzewami iglastymi z sosną na czele. Atrakcyjności krajobrazowej dodaje mu urozmaicona rzeźba terenu z bogatą siecią wodną. Część borów objęta została ochroną prawną i stanowi obecnie park narodowy.
Park Narodowy Borów Tucholskich obejmuje obszar ukształtowany przez lodowiec, a ściślej zjawiska związane z jego wycofywaniem się u końca ostatniego zlodowacenia. Topniejący lód i wypływająca spod niego woda niosąca ogromne ilości materiału skalnego, uformowały równinny krajobraz, ozdobiony charakterystycznymi, długimi jeziorami rynnowymi. Niewątpliwą atrakcją geograficzną parku są wielkie skupiska piaszczystych wydm - zjawiska kojarzonego raczej z wybrzeżem morza - tu występujących jako wydmy śródlądowe. Liczne zagłębienia terenu, często wypełnione wodą - to ślady po ogromnych bryłach lodu oderwanych od lodowca, zwanych "martwym loden", które stopniowo topiły się w miarę ocieplania klimatu. Oprócz dominującej sosny, na terenie parku narodowego występują rzadkie rośliny zaliczane do reliktów okresu wycofywania się lodu z terenów północnej Polski. Zajmują one zwłaszcza obszary rozległych torfowisk, powstałych przez zarastanie płytszych jezior. Rzadkie, ale tym bardziej ciekawe są także występujące gdzieniegdzie okazy wiekowych dębów i buków, kiedyś bardzo popularne w Borach Tucholskich, w większości zniszczone przez rabunkową gospodarkę człowieka w przeszłości.

Obszary leśne Borów Tucholskich są także ostoją zwierzyny charakterystycznej dla Europy Środkowej, takiej jak sarny, dziki, jelenie i lisy, a nawet wilki. Spośród ptactwa można w tucholskich lasach spotkać gatunki tak rzadkie jak cietrzewie i głuszce, czarne bociany i wędrowne sokoły.

Obszar Borów Tucholskich to także okolica bardzo atrakcyjna turystycznie. Wśród miejscowych atrakcji wypada wymienić szlaki kajakowe na rzekach i jeziorach, z Jeziorem Charzykowskim i szlakiem Wielkiego Kanały Brdy na czele, Kamienne Kręgi w Odrach, zabytki hydrotechniczne. Zaplecze noclegowo-gastronomiczne zapewniają liczne pensjonaty i gospodarstwa agroturystyczne.

Chojnice

Chojnice

Chojnice to ponad 40 - tysięczne miasto, stolica powiatu chojnicieko, położone w zachodniej części Borów Tucholskich. Znaczenie miasta zauważył już Jan Długosz, który nazwał je "kluczem i bramą Pomorza".

Pierwsza wzmianka o istnieniu miasta pochodzi z 1275 r. i została zawarta w dokumencie wystawionym augustianom ze Swornychgaci, jednak wiemy że już wcześniej na tych terenach funkcjonował gród obronny. Chojnice od lat są ważnym ośrodkiem handlowym i istotnym węzłem komunikacyjnym. Miasto położone jest na przebiegu dawnego traktu łączącego Berlin z Królewcem.

Niewiele w Polsce jest takich miejsc, gdzie przeszłość z przyszłością splatają się tak bardzo jak w Chojnicach, a do tego wszystko otoczone jest zachwycającą przyrodą. Malowniczy krajobraz pojezierza współgra z otwartością i życzliwością mieszkańców. To właśnie chojniczanie mogą poszczycić się bliskością Parku Narodowego "Bory Tucholskie", zamieszkaniem w sąsiedztwie Zaborskiego Parku Krajobrazowego, czy możliwość wybrania się na jedno z ponad 50 jezior, które znajdują się w okolicy. Najważniejszą funkcję turystyczną w tym regionie pełni miejscowość Charzykowy, która jest kolebką żeglarstwa polskiego.

W mieście zachowała się część dawnej zabudowy, mury warowne wraz z basztami oraz liczne zabytki architektoniczne. Stare miasto zamykały mury miejskie z 3 bramami i 22 basztami. Do dzisiejszych czasów zachowały się jedynie 3 baszty: Wronia, Szewska i Kurza Stopa oraz Brama Człuchowska. To w niej mieści się
Muzeum Historyczno-Etnograficznego, które prezentuje dorobek regionu w formie ekspozycji stałych i wystaw czasowych. Pod wspomnianą bramą znajduje się rzeźba wykonana z części samochodowych przez jednego z chojnickich artystów, przedstawia ona tura - symbol miasta. Przechodząc pod bramą wkraczamy w zabytkową część Starego Miasta z kamieniczkami, rynkiem, neogotyckim ratuszem i urokliwą fontanną, której rzeźby przedstawiają korowód świętojański. Miejsce to stanowi punkt spotkań i odpoczynku na trasie zwiedzania.

Ze Starego Rynku już niedaleko do Placu Kościelnego, na którym znajduje się późnobarokowy kościół pojezuicki p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny ze wspaniałym wystrojem wnętrza oraz pochodzący z XIV w. Kościół p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela o architekturze nadwiślańskiego gotyku, noszący miano bazyliki mniejszej.

Spragnionych obcowania ze sztuką zainteresuje zapewne Galeria Muzeum Janusza Trzebiatowskiego, urodzonego w Chojnicach a związanego artystyczne z Krakowem artysty zajmującego się rzeźbą, malarstwem i poezja.

Miasto Chojnice posiada w swojej ofercie również doskonałe miejsce rekreacyjne- Park Tysiąclecia. Bogactwo zieleni, wody i miejsc do wypoczynku, atrakcje dla najmłodszych sprawiają, że jest to przestrzeń wielofunkcyjna. W parku znajduje się bulodrom, siłownia , place zabaw, skatepark, stoły dla szachistów, zbudowano również ścieżki rowerowe i alejki pełniące funkcje edukacyjne.

Po odpoczynku na świeżym powietrzu warto wybrać się do Parku Wodnego lub "Eksperymentarium" gdzie poprzez doświadczenie i zabawę można zapoznać się z historią, przyrodą i ciekawostkami regionu.

Foto: M.Bieliński, Dep. Turystyki, UMWP